Allmännyttan vill leda digitaliseringen i bostadsbranschen

Av på 25 oktober, 2018

ÖrebroBostäder är ett av cirka 30 allmännyttiga bostadsbolag som nu ansluter sig till Allmännyttans digitaliseringsinitiativ. Det är en treårig satsning på att SABOs medlemsföretag ska bli starkare aktörer, driva utvecklingen i strategiskt viktiga frågor samt vara ledande i den digitala utvecklingen inom branschen.

Digitaliseringen är mer än en trend – det är en revolution av affärsmodeller, maktförhållanden, hur vi arbetar och hur vi ser på IT. Därför har SABO (allmännyttans medlemsorganisation) startat ett digitaliseringsråd, bestående av vd:ar från fem medlemsföretag, som fått i uppdrag att ta fram en agenda för allmännyttans digitalisering. Detta för att SABOs medlemmar ska kunna möta de krav, utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar.

-Vi har insett att vi måste ta oss an den digitala revolutionen. För att lyckas med detta har vi anställt en digitaliseringsstrateg och nu ansluter vi oss också till allmännyttans digitaliseringsinitiativ. Jag hoppas att detta blir en spännande utveckling för både oss och våra kunder, säger Ulf Rohlén, vd för ÖrebroBostäder.

Målet är att allmännyttan och de bolag som deltar i digitaliseringsinitiativet inom tre år ska vara ledande inom digitalisering i fastighetsbranschen inom följande områden:

  • FastAPI* integreras och genererar en mängd nya tjänster/lösningar.
  • Utvecklade och/eller upphandlade tjänster/applikationer.
  • Nya affärsmodeller.
  • Attraktiv arbetsgivare i framkant.
  • Strategi och plan för att möta digitaliseringens utmaningar.

* FastAPI är SABOs standardiserade begreppsmodell för hur mjukvaruprogram ska kommunicera, att allt som rör fastigheten och bostaden heter samma sak oavsett tjänsteleverantör.

-Vi ser digitaliseringen som ett verktyg för att skapa värde för våra kunder. Det handlar om allt ifrån att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder i deras kontakt med oss till att använda smart teknik för att förvalta våra bostäder effektivt och hållbart, säger Malin Nyström, digitaliseringsstrateg på ÖrebroBostäder.

Lokalt | ÖrebroBostäder
Örebroguiden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in