Allt bättre bilar i Sverige

Av på 25 mars, 2021

Bäst i Sverige är bilarna på Gotland. I andra änden på listan återfinns Värmlands län där mer än var fjärde personbil underkändes vid kontrollbesiktningen med krav på efterkontroll. I genomsnitt underkändes 22,2 procent vid besiktningarna i landet vilket är den lägsta siffran Transportstyrelsen uppmätt.

Andelen underkända bilar vid besiktningen minskar.
Cirka 3,5 miljoner personbilsbesiktningar utfördes under 2020. I cirka 780 000 fall underkändes bilen med krav på efterkontroll. Det är den lägsta andelen underkända som Transportstyrelsen uppmätt.

– Vi har under många år sett en nedgång när det gäller andelen underkända bilar. Trenden är tydlig under de senaste 10 åren. Utvecklingen talar för att bilarna blir allt bättre och därmed också allt mer trafiksäkra, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Genomförda kontrollbesiktningar personbil (hela riket)

2016 2017 2018 2019 2020
Godkända 2156036 2206569 2215945 2198874 2303092
Underkända utan krav på efterkontroll* 568237 565990   497068  463959 431777 
Underkända med krav på efterkontroll** 963994  965499  850081  849873  780360 
Totalt antal förrättningar 3688270  3738058  3563094  3512706  3515229 

*Innebär i detta sammanhang att bilen underkänts men inte behöver genomgå efterkontroll efter att felet avhjälpts.
**Innebär i detta sammanhang att fordonet underkänts och behöver genomgå efterkontroll.
 
Skicket på den svenska personbilsparken varierar i olika delar av landet. Bäst i Sverige är bilarna på Gotland där 19,3 procent underkändes. Också i Stockholms län stack resultatet ut i positiv riktning med 19,4 procent underkända. I andra änden på listan återfinns Värmlands län där nära 28 (27,8) procent av personbilarna underkändes under förra året. Västernorrlands län hade nästan lika stor andel underkända med 27,2 procent.

Vanligaste felet – defekta halvljus
Fler än två tredjedelar av alla anmärkningar kan härledas till ljusrelaterade fel. Totalt cirka 240 000 nedslag på halvljusen gjorde det till det vanligaste felet. Näst vanligaste felet berodde på defekta positionsljus.

– Jag tycker det är anmärkningsvärt att vi kan se så många anmärkningar på halvljuset. Tillfredsställande ljus är väldigt viktigt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och dessutom något som du enkelt kan lösa själv på de flesta personbilarna, säger Mikael Andersson.

Tio vanligaste felen (hela riket)

Orsak Antal
1.) Strålkastare halvljus 240045
2.) Positionslykta 219263
3.) Parkeringsbroms bromsverkan 115694
4.) Spindelled 89775
5.) Skyltlykta 75550
6.) Avgassystem 71902
7.) Styrled 67885
8.) Färdbroms bromsbelägg 66920
9.) Färdbroms hjulbroms 66295
10.) Färdbroms bromskraftfördelnng 65696

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Transportstyrelsen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in