Allt färre får sociala ersättningar och bidrag

By on 24 mars, 2023
Arkivbild

Allt färre får sociala ersättningar och bidrag i Örebro kommun, lägsta antalet på över åtta år.

Antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag minskar i Örebro kommun, visar ny statistik från SCB. Förra året var det totala antalet i kommunen det lägsta sedan åtminstone 2014.

Antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag hela året minskade med 9 procent i Örebro kommun under 2022. Det totala antalet var 11 790 personer, vilket motsvarar 12,9 procent av befolkningen i arbetsför ålder.

I hela riket har antalet försörjda av sociala ersättningar och bidrag minskat stadigt sedan mitten av 1990-talet, med undantag för enskilda år. Sedan 2014 har det minskat med 16 procent.

— Vi ser en sådan utveckling även i Örebro kommun. Antalet har minskat med 10 procent. Fjolårets nivå var den lägsta sedan åtminstone 2014, säger Johanna Frodell, utredare på SCB.

För att underlätta jämförelser visar statistiken hur många personer som de utbetalda ersättningarna och bidragen skulle kunna försörja med full ersättning under ett helt år. Det kallas helårsekvivalenter, eller helårspersoner.

Exempel: Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var blir tillsammans en helårsperson i statistiken.

De sociala ersättningarna och bidragen består av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning.

I Örebro kommun är arbetsmarknadsåtgärder den största ersättningsformen. Av alla helårspersoner i kommunen ersattes 4 procent genom arbetsmarknadsåtgärderna.

– Andelen av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av bidrag är ungefär lika stor i Örebro kommun som i landet som helhet, säger Johanna Frodell.

….

Mottagare per ersättningsform i Örebro kommun

Ersättningsform Antal helårspersoner Andel av befolkning i arbetsför ålder Rikssnitt
Sjukpenning 2 290 2,5 % 2,7 %
Sjuk- och aktivitetsersättning 3 228 3,5 % 3,5 %
Ersättning vid arbetslöshet 1 105 1,2 % 1,1 %
Arbetsmarknadsåtgärder 3 572 3,9 % 3,1 %
Ekonomiskt bistånd 1 454 1,6 % 1,3 %
Etableringsersättning 141 0,2 % 0,2 %

Bland kommunerna i Örebro län är det största andel försörjda av sociala ersättningar och bidrag i Ljusnarsberg (19 procent) och lägst i Lekeberg (9 procent).

Generellt har pendlingskommuner nära en storstad den lägsta andelen försörjda av sociala ersättningar och bidrag. Landsbygdskommuner, långpendlingskommuner nära större städer och pendlingskommuner nära mindre tätorter har den högsta.

….

Kommun för kommun i Örebro län – från högst till lägst

Kommun Antal helårspersoner Andel av befolkning i arbetsför ålder
Ljusnarsberg 428 18,8 %
Degerfors 895 18,5 %
Hällefors 561 16,9 %
Laxå 428 15,2 %
Lindesberg 1 768 14,5 %
Karlskoga 2 290 14,2 %
Nora 745 14,0 %
Örebro 11 790 12,9 %
Kumla 1 493 12,4 %
Hallsberg 1 051 12,1 %
Askersund 641 11,1 %
Lekeberg 433 9,5 %

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: SCB
Metod
SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20–64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Dessa ersättningar innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.
För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar beräknas så kallade helårsekvivalenter som visar hur många som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Till exempel blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

You must be logged in to post a comment Login