Allt fler använder mobilen bakom ratten

By on 11 mars, 2017

Motormännens lokalklubbar och vägombud har kontrollerat hur många som använder mobiltelefon samtidigt som de kör. Det gjordes totalt 19 088 observationer under två vardagar. Jämfört med tidigare undersökning har resultatet försämrats. 2012 var det 6,6 procent av förarna som höll i mobilen samtidigt som de körde, nu är siffran 7,6 procent. Det är en ökning med 15 procent.

Allt fler håller på med mobilen samtidigt som de kör, trots att Transportstyrelsen lagt miljoner på informationskampanjer och debatten pågått i många år. Resultatet i undersökningen stärker kravet på en lagskärpning, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Av privatförarna var det 6,4 procent som höll på med mobilen. Av yrkesförarna körde hela 11 procent med mobilen i hand vid observationstillfällena. I flera andra undersökningar har trafikanter tillfrågats om de använder mobilen ibland under körning, då är det mellan 35 och 55 procent som svarar ja på frågan. Motormännen har undersökt hur det ser ut i verklig körning.

Återigen ser vi att yrkestrafiken tar alldeles för lätt på trafiksäkerheten. Yrkeschaufförer borde var ett föredöme i trafiken, inte tvärtom, säger Carl Zeidlitz.

Enligt nuvarande regler får mobiltelefon användas under körning, om det inte inverkar menligt på körningen. Endast runt ett dussin personer bötfälls årligen för brott mot reglerna. Polisen har svårt att bevisa hur allvarligt mobilanvändningen har påverkat körningen och därför avstår man oftast från att utfärda böter, om inte andra trafikbrott kan styrkas. Sverige är det enda landet inom EU som inte har antagit den internationella Wienprotokollet på området och infört ett tydligt förbud mot handhållen mobiltelefon under körning. Regeringen har varit ovillig att skärpa lagstiftningen, bland annat med hänvisning till att det inte är vetenskapligt styrkt att tal i handsfree är bättre än tal i handhållen mobil under körning.

Idag ser vi helt nya mönster i användningen, där människor surfar på internet, sms:ar eller letar sin favoritmusik på mobilen, samtidigt som de kör, säger Carl Zeidlitz.

Transportstyrelsen utreder hur nuvarande regelverk fungerar och om det behövs en skärpning. I slutet av april ska eventuella förslag läggas fram. Det finns ett brett stöd bland allmänheten för en tydligare lagstiftning. Det finns också stöd för en skärpning i riksdagens Trafikutskott, enligt Motormännens tidning Motor.

Ett tydligt förbud mot handhållen mobil löser självklart inte alla problem med distraktioner under bilkörning, men det skickar en tydlig signal från samhället, att mobilen ska ligga i handskfacket eller sitta i sin hållare under körning. Prata får man göra i handsfree. Surfa på nätet eller sms:a får antingen en passagerare göra eller så får det vänta tills man står stilla vid sidan av vägen, avslutar Carl Zeidlitz.

Resultat 2016

  • 19 088 observationer
  • Mätningar genomfördes under några vardagar i Veckorna 35-37 2016, i huvudsak på 30- och 50-sträckor mellan kl. 15.30 och 17.30.
  • 94 % var privatförare, 6 % var yrkesförare
  • 7,6 % totalt använde mobilen under körning
  • 11 % av yrkesförarna använde mobil under körning
  • 6,4 % av privatförarna använde mobil under körning
  • 2 (av 143) MC-/mopedförare använde mobil under körning!

2012 gjordes en liknande undersökning av Motormännen, då gjordes cirka 30 000 observationer och 6,6 procent höll i mobilen samtidigt som de körde.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login