Allt fler kontaktar vården på nätet

By on 18 juni, 2017

Allt fler svenskar sköter sina kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. I maj månad gjordes över två miljoner inloggningar på 1177.se. Det är en fördubbling av antalet inloggningar sedan början av 2016.

Invånare i hela Sverige kan kontakta vården och läsa personlig vårdinformation på 1177.se. De flesta loggar in för att läsa sin journal, boka tid för vårdbesök, förnya recept samt att se vilka läkemedel man använder.

– För många passar det bättre att kunna utföra den här typen av tjänster utan att behöva resa till hälso- eller vårdcentralen, säger Staffan Gullsby, medicinskt sakkunnig läkare vid 1177 Vårdguiden.

Förtroendet växer för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det visar de mätningar som görs för att ta reda på vad användarna tycker om e-tjänsterna. Betygen har ökat för alla kvalitetsfaktorer. Invånarna upplever framför allt att e-tjänsterna idag är mer användarvänliga, lättförståeliga och att utseendet är mer tilltalande.

– Det har länge pratats om e-hälsa, men nu upplever vi på allvar att invånare använder och uppskattar tjänsterna. De som prövar 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer tillbaka, antalet inloggningar per person har fördubblats, säger Staffan Gullsby.

Fakta om nöjdkundmätning
Under perioden januari – mars 2017 genomförde 1177 Vårdguiden en mätning av nöjdkundindex (NKI) för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Upplägget var det samma som 2015 då undersökningen genomfördes senast.

Resultatet 2017 för 1177 Vårdguidens e-tjänster har i alla avseenden förbättrats sedan 2015 med ett värde på 76 för invånare, jämfört med 72 i förra mätningen 2015. Det innebär att NKI idag ligger i spannet för vad som kan betraktas som ”mycket nöjd” användare.

SCB har skapat modellen som leverantören Markör använt för att utvärdera 1177 Vårdguidens e-tjänster. På www.scb.se beskrivs skalan på följande sätt: ett betygsindex under 40 kan klassas som ”inte godkänt”, medan gränsen för ”nöjd” går vid 55 och ett betygsindex på 75 eller högre indikerar ”mycket nöjd” användare.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login