Allt fler kräver fossilfri värme

Av på 23 april, 2019

Ägare och kunder pressar kommunala värmeverk att minska utsläppen av växthusgaser, men fossilfritt är ett allt tyngre argument även vid nyrekrytering.

De kommunala fjärrvärmeproducenterna släpper i dag ut stora mängder växthusgaser. Men i den färdplan som uppvärmningsbranschen nyligen enats om slår fjärrvärmeföretagen fast att de ska vara klimatneutrala 2030.

Det är imponerande att uppvärmningssektorn inte bara ska nolla utsläppen utan även binda dem och bli klimatpositiva, säger Malin Strand, projektledare på Fossilfritt Sverige.

I och med färdplanen har fjärrvärmeföretagen och den övriga uppvärmningsbranschen för första gången samlats kring en gemensam vision om att bli fria från fossila bränslen (fossilt kol, olja och naturgas). 

Fredrik Hannerz, chef för Naturvårdsverkets utsläppshandelsenhet, konstaterar att fjärrvärmebolagen har genomgått en betydande omställning mot fossilfrihet.

– Ett stort omställningstryck kommer från de kommunala ägarna i en del av bolagen och andra större ägare som bestämt sig för att de vill bli fossilfria, säger han.

Totalt har Sveriges klimatpåverkande utsläpp från el- och fjärrvärmeproduktion minskat med 32 procent sedan 1990. 

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in