Allt fler kvinnliga tjänstemän startar eget företag

By on 10 april, 2023
Arkivbild

4 av 10 tjänstemän som startar företag är kvinnor visar färsk statistik från omställningsorganisationen TRR, historiskt har det varit övervägande män som blir företagare men nu skönjas ett trendskifte.

1980 var endast 21% som startade företag med stöd av TRR kvinnor, men under 2022 har antalet ökat till 40%.

– Andelen kvinnliga tjänstemän som startat företag med stöd av oss har fördubblats sedan 1980-talet och vi tror att trenden kommer fortsätta. 60% av deltagarna i vårt entreprenörsprogram de senaste åren har varit kvinnor, säger Paul Garside, specialist starta företag på TRR.

Till TRR kommer uppsagda tjänstemän inom privat sektor för att få stöd i jakten på ny sysselsättning. Bland annat kan TRR stötta tjänstemännen till att bli företagare, och i genomsnitt startas 1000 företag varje år via TRR.

Majoriteten som startat företag har historiskt varit män, under 2000-talet har det dock jämnats ut kraftigt. 1980 var andelen kvinnor som startade eget företag 21 procent, en siffra som nu är fördubblad. År 2005 var andelen kvinnor som startade eget 27 procent, år 2010 var det 33 procent och under 2022 var andelen uppe på 40 procent.

De tjänstemän som kommer till TRR har oftast lång yrkesbakgrund, är högutbildade och har specialistkunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Då lämpar det sig väl att starta företag, oftast inom den bransch man känner väl och där man har ett upparbetat nätverk, säger Stefan Jonsson, specialist starta företag på TRR.

TRR grundades 1974 och har lång erfarenhet av att stötta tjänstemän till ny sysselsättning. Nio av tio går vidare till en positiv lösning i form av ny anställning (76%), studier (8%) eller som egenföretagare (7%). TRR stöttar bland annat genom att vara delaktiga i att bedöma affärsidéer och affärsplaner. Men också med ett eget entreprenörsprogram, starta eget-utbildning och genom olika ekonomiska stöd.

Topp fem branscher där kvinnor startade eget via TRR under 2022:

– Service & Tjänster
– Grafisk/Media/Förlag
– Utbildning
– Bygg/anläggning/Fastighet
– Data/IT

Sverige
Örebronyheter

Källa: TRR

You must be logged in to post a comment Login