Allt fler suggor i världen slipper burar

Av på 23 april, 2021

Allt fler uppfödare i världen slutar använda burar för suggor, det leder till friskare djur med högre välfärd. Det visar rapporten ’Farming pigs and future proofing for a crate-free era’, gjord av internationella djurskyddsorganisationen World Animal Protection.

Andra fördelar med burfria system som visas i rapporten är att suggorna får färre benproblem, allmänt bättre hälsa och tar bättre hand om sina kultingar. Eftersom grisningen blir lättare var också infektioner efter födseln färre och mindre antibiotika användes, vilket bidrar till att minska risken för antibiotikaresistens.

Länder som Sverige, Norge och Schweiz har förbjudit burar för suggor. Tyskland har meddelat att burar ska begränsas till fem dagar efter födseln från 2035, Österrike kommer att begränsa burar till den ”kritiska perioden” efter födseln 2033 och Nya Zeeland tillkännager snart nya begränsningar för burar som ska vara på plats 2025. Dessa begränsningar infördes efter debatt om burarnas laglighet med hänvisning till nationella djurskyddslagar.

Burar infördes på 1960-talet för förhindra att kultingar krossades av modergrisar, underlätta rengöring och skydda arbetare från attacker av suggor som vill skydda sina kultingar. Allt fler vetenskapliga bevis framkommer dock att orsakerna till smågrisdöd ligger på samma nivå eller högre när burar används.Generellt föds fler smågrisar döda eller dör av svält i bursystem.

 – World Animal Protection uppmanar regeringar i EU och runt om i världen att förbjuda burarna och ta in burfria system. Det måste bli ett slut på fixeringen av grisar, säger Roger Pettersson, generalsekreterare World Animal Protection Sverige.

Världen
Örebronyheter

Källa World Animal Protection Sverige

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in