Allt fler svenskar hjärt-kärlsjuka

Av på 11 december, 2018
Provrör

För många människor är julen en svår högtid – en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden visar att 7 av 10 svenskar, 70 procent, saknar någon som har dött i förtid. Samtidigt visar ny statistik att antalet svenskar med hjärt-kärlsjukdom har ökat till två miljoner. Nu efterlyser Hjärt-Lungfonden en nationell plan som gör det enklare för alla svenskar att leva hälsosamt.

 Tack vare fantastiska forskningsframsteg kunde nästan 26 000 svenskar i fjol överleva hjärt-kärlsjukdomar som för 20 år sedan hade berövat dem livet. Men fortfarande tvingas alltför många att leva med brustna hjärtan på grund av hjärt-kärlsjukdom. Det är väldigt oroande att antalet drabbade ökar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

En ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden visar att 7 av 10 svenskar, 70 procent, saknar någon som har dött i förtid. Trots att dödligheten i hjärt-kärlsjukdom nästan halverats på 20 år är sjukdomar som hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke fortfarande den vanligaste dödsorsaken, och ny statistik från Socialstyrelsen visar att två miljoner svenskar nu lever med hjärt-kärlsjukdom.

Forskningens nästa stora utmaning är att öka kunskapen om olika riskfaktorer så att hjärt-kärlsjukdom ännu bättre ska kunna förebyggas och på sikt förhindras helt. Dessutom måste den kunskap som redan finns komma alla människor till del. Hjärt-Lungfondens forskningsprojekt SCAPIS visar att socioekonomisk status har stor inverkan på människors livsstil och hjärt-kärlhälsa.

– Tack vare forskningen vet vi att brist på fysisk aktivitet, dåliga matvanor och tobak påverkar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom – ändå försämras våra levnadsvanor. Nu bör regeringen ta initiativ till en nationell plan för att hjälpa svenskarna att leva mer hälsosamt, annars riskerar den positiva utvecklingen med sjunkande dödstal att brytas, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

SCAPIS är en världsunik befolkningsstudie där 30 154 svenskar genomgått omfattande hälsoundersökningar. Måletär att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och att förhindra sjukdomarna innan de uppstår.Hjärt-Lungfonden stöder löpande hundratals vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid landets universitet och universitetssjukhus.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in