Allvarlig situation för homosexuella i Tjetjenien

By on 16 april, 2017
Bilden är en illustration och är inte tagen i samband med händelserna som beskrivs i artikeln.
Foto: Mathilda Piehl

Den första april 2017 rapporterade den ryska tidningen Novaya Gazeta om hur män som uppfattas som homosexuella tillfångatogs, torterades och dödades på ett systematiskt sätt i Tjetjenien. Sedan dess har RFSL tillsammans med hbtq-organisationer världen över arbetat tillsammans med den ryska hbtq-rörelsen för att säkerställa att korrekt fakta om händelserna kommer fram och för att hjälpa de utsatta. RFSL är också i nära dialog med den svenska regeringen.

RFSL:s internationella arbete vägleds av principerna om lokalt ägarskap och “gör ingen skada”. Detta innebär att vi endast agerar i samråd med de lokala organisationer som känner situationen väl,vet vilka behoven är och äger problemet. Det innebär också att vi arbetar kontinuerligt med riskanalyser och tar stor hänsyn till den riskbedömning som organisationer på plats gör. För situationen i Tjetjenien innebär det bland annat:

  1. Vi utpekar inga parter som skyldiga till de pågående händelserna
  2. Vi ger inga detaljer om det arbete som görs för att rädda personer undan utrensningarna

Vi vill understryka vikten av att inte bidra till ryktesspridning. Situationen är mycket allvarlig och de bekräftade uppgifter som finns visar på fruktansvärda systematiserade övergrepp. RFSL får uppdateringar av läget när det finns nya uppgifter.

Det vi vet idag är att utrensningsaktionerna verkar ha inletts runt den 20 februari och att över hundra män som uppfattas som homosexuella har tillfångatagits sedan dess. Minst tre av männen har mördats i fångenskap.

De som tillfångatagits hålls i vad som beskrivs som betongskjul med så många som 30 män i varje rum. Vittnesuppgifter beskriver hur de som hålls fångna misshandlas med påkar, gummislangar och elchocker.

Vi har sökt bekräftelse på att homosexuella män begravts levande men inte kunnat få de uppgifterna verifierade. Vi har också svårt att säga att det finns belägg för att använda begreppet koncentrationsläger.

Stora insatser görs inom det internationella samfundet för att påverka den ryska federala regeringen att utreda och sätta stopp för utrensningen. Både EU-parlamentet, EU:s utrikestjänst och USA har fördömt utrensningarna samt uppmanat Ryssland att agera. Svenska regeringen har tagit en aktiv roll att driva frågan inom det internationella samfundet och flera riksdagsledamöter har engagerat sig.

Minst två rapporter har lämnats in till ryska myndigheter av lokala hbtq-organisationer för att påbörja en utredning av situationen. Hitintills har den ryska federala regeringen inte inlett någon utredning och utrensningarna fortsätter samtidigt som allt fler vänder sig till hbtq-organisationer utanför Tjetjenien för att få hjälp. Eftersom det kan vara svårt för hbtq-personer från Tjetjenien att få skydd i Ryssland måste även Sverige vara redo att ta emot flyktingar som flyr undan utrensningarna i Tjetjenien.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login