Allvarlig utveckling trots bottenår för den högerextrema miljön i Örebro län

Av på 11 maj, 2021

Antalet högerextrema aktiviteter i Sverige som helhet minskar för andra året i rad. Och konkurrens från fristående grupperingar gör att tidigare dominerande NMR (Nordiska Motståndsrörelsen) tappar aktivister. Det visar Stiftelsen Expos årsrapport.

– Den rasideologiska miljön har varit mindre synlig på gator och torg under 2020, säger Jonathan Leman, researchansvarig och redaktör för rapporten. Minskningen förra året beror i huvudsak på att NMR fortsätter att drabbas av splittringar och avhopp. Samtidigt ser vi en trend med yngre aktivister som fokuserar på uppbyggande av våldskapacitet och väljer att vända de traditionella organisationerna ryggen, det är oroande säger Jonathan Leman.

– I majoriteten av länen minskar antalet aktiviteter. Propagandaspridningar och manifestationer är de typer av aktiviteter som minskar kraftigt under året. De sociala aktiviteterna ökar något. Det är ännu för tidigt att beskriva utvecklingen som en bestående trend, min bedömning är att det kommer att bli tydligare under det kommande valåret hur de här miljöerna fortsätter sin verksamhet, berättar Jonathan Leman.

Totalt noterade Expo 2041 aktiviteter 2020, en nedgång med 19 procent från föregående år och hela 48 procent jämfört ned rekordåret 2018. NMR står fortsatt för flest aktiviteter, men backar i en majoritet av länen. Aktiviteterna halverades nästan i Dalarna, ett traditionellt fäste för NMR.

Högerextrema aktiviteter har rapporterats i samtliga län under 2020. Störst ökning av aktiviteter skedde i Värmland där antalet aktiviteter ökat med 76 procent, från 63 aktiviteter 2019 till 111 aktiviteter 2020. Mindre ökningar har även noteras i Örebro-, Jönköpings-, Kronobergs-, Västernorrlands- och Stockholms län. I landets övriga län minskar aktiviteterna generellt. I Örebro län rapporterades 2020 53 aktiviteter, i jämförelse med 42 aktiviteter föregående år och 119 aktiviteter år 2018. Störst minskning i antal står Skåne län för. Där minskade antalet aktiviteter med 253 mellan 2019 och 2020, vilket motsvarar 55 procent. 

Länet
Örebronyheter

Källa Expo
Om undersökningen
De dokumenterade aktiviteterna i Stiftelsen Expos årliga rapport över den rasideologiska miljön bygger till största del på vit makt-gruppernas egen rapportering på hemsidor och i sociala medier, men även på Expos egen research. Årsrapporten ger en fingervisning om den rasideologiska miljöns mobiliseringsförmåga, och har utkommit årligen sedan 2008.
Rapporten finns att ladda ner i Expos pressrum och på Expos hemsida.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in