Allvarliga influensafall bland barn i länet

By on 24 februari, 2023
Arkivbild

Universitetssjukhuset Örebro har den här vintern tagit emot fall där barn blivit svårt sjuka i influensa. Vissa har även drabbats av allvarliga komplikationer. Det finns därför symptom som man bör vara uppmärksam på som förälder.

Hög feber, muskelvärk, halsont och hosta drabbar nästan alla som insjuknar i influensa. Hos barn är även illamående, kräkningar och diarré vanliga symptom. De allra flesta barn som insjuknar i influensa blir friska utan att behöva söka vård.

– Febern kan finnas kvar i upp mot en vecka och normalt räcker det att behandla symptomen med receptfria febernedsättande läkemedel, säger Carl Johan Oldaeus Almerén, specialistläkare på barn- och ungdomsmedicin. Det är också viktigt att se till att barnet får i sig vätska.

Smittsam så länge man har feber

På 1177.se (sök efter influensa) finns bra information, råd för att minska risken att smittas, råd om egenvård och om när du bör söka vård. De allra flesta med influensa behöver inte söka vård eftersom besvären går över av sig självt.

– Vid influensa finns viruset framförallt i svalg och luftvägar, förklarar biträdande smittskyddsläkare Johanna Furberg. Det sprids till exempel vid hosta eller nysning. En tumregel är att man är smittsam så länge man har feber. Från att man smittas till symtom uppstår tar det vanligtvis 1-3 dygn.

Mer allvarliga symptom

För barn och ungdomar kan nedanstående symtom visa på mer allvarlig sjukdom och bör leda till kontakt med sjukvården.

Många av symtomen är inte specifika för influensa utan gäller även vid andra sjukdomstillstånd:

 • Snabb eller ansträngd andning, andnöd
 • Blå läppar eller ansikte
 • Kraftfulla bröstkorgsrörelser vid varje andetag – barnet tar i för att andas
 • Bröstsmärta
 • Kraftigare buksmärta
 • Svår muskelsmärta – barn som inte vill gå
 • Uttorkning – ingen urin sedan 8 timmar, torra slemhinnor, gråt utan tårar
 • Nedsatt kontakt i vaket tillstånd, förvirring eller medvetslöshet
 • Kramper
 • Feber över 40 grader som inte minskar efter febernedsättande läkemedel

Det är bra att först ta kontakt med 1177, vårdcentral eller en jouröppen mottagning via telefon så att vårdpersonalen kan ta emot utan risk för att andra riskerar att bli smittade.

Vid mycket kraftiga symtom tag kontakt via larmnumret 112.

Vad kan jag göra för att minska risken att bli smittad?

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Undvik att röra vid ögonen, näsan eller munnen.
 • Undvik nära fysisk kontakt med personer som du vet är sjuka.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login