Almi och NyföretagarCentrum utser Årets Mentorer

By on 9 september, 2017

Fredrik Andershed har utsetts till Årets Mentor i kategorin tillväxtföretag och till Årets Mentor i kategorin nya företag har utsetts Tore Halvdansson, de utsågs under fredagen vid en ceremoni på Rådhuset i Örebro och prisutdelare var Almi Mälardalens VD Billy Bergåker.

– Han har varit mycket professionell och effektiv, säger Fredrik Andersheds adept Mattias Mattsson.

– Han har lagt ner hela sin själ i vårt företag, säger Tore Halvdanssons tre adepter.

– Årets mentorer visar vilket viktigt tillskott en mentor är både för företag som startat och som går in i en tillväxtfas, säger Carina Lahall hos Almi Mälardalen och Mia Carlén, NyföretagarCentrum Örebro, som representerar de två organisationer, som utser Årets Mentorer i länet. De båda mentorerna är också nominerade till utmärkelsen Årets Mentor i Sverige.

Fredrik Andershed adept: Han har förklarat vad som är viktigt i en VD-roll
Årets mentor i kategorin tillväxtföretag är Fredrik Andershed, VD i företaget Exact Group, som är en leverantör av mätningstekniska tjänster i hela Europa.

– Han har hjälpt mig med allt från medarbetarsamtal, målstyrning, organisatoriska funderingar och inte minst prioritering av min tid. Han har varit mycket professionell och effektiv och på ett okomplicerat sätt förklarat vad som är viktigt i en VD-roll, säger adepten Mattias Mattsson, som driver företaget VA-guiden Sverige. Det är en tjänst som ger information för dem som arbetar med VA-planering, dagvatten och små avlopp.

Vi har idag ett mer tydligt koncept, tydligare organisation och en stabil ekonomi. Omsättningen har ökat och företaget går med vinst, säger han.

Tore Halvdansson adepter: Vi kommer att växa i framtiden
Årets mentor i kategorin nya företagare är Tore Halvdansson, som är VD förbilföretaget Jonsson Bil i Örebro.

– Han har lagt ner hela sin själ i vårt företag och tar sig tid och känns som en i gänget, säger adepterna Malin Rodesten, Per Karlsson och Terje Hemstad, som driver Örebroföretaget Make a Brand, som arbetar med reklam- och profilprodukter. – Vi har fått ett mer hållbart företag, vi har en högre budget och omsättningen har ökat. Vi har blivit ett stabilt företag som kommer att växa i framtiden.

Juryns motivering till utmärkelsen av Fredrik Andershed: Ett ovärderligt bollplank
Fredrik Andershed har en stor känsla för ledarskapsutveckling och har med ett stort personligt engagemang, förmågan att lyssna, kompetens och erfarenhet bidragit till att adepten framför allt utvecklats i sin VD-roll. Adepten har utvecklat förmågan att navigera rätt vad gäller effektiv målstyrning, organisation, ekonomi och inte minst prioritering av att fokusera på rätt saker och att bibehålla energin. Detta har resulterat i att företaget utvecklat sin prismodell, ökat omsättning och går med vinst. Mentorn har varit ett ovärderligt bollplank och stöd och bidragit till att adepten idag har verktyg för att leda företaget framgångsrikt i vardagen.

Juryns motivering till utmärkelsen av Tore Halvdansson:
Årets mentor har med stort engagemang varit ett bollplank och ett stöd för adeptföretaget under dess första år. Hans frågeställningar har öppnat upp för företagarna att ska kunna ta beslut och leda sitt företag till ett stabilt bolag med stor framtidstro. Med sin stora erfarenhet och sitt eget entreprenörskap ger han av sin tid och kunskap för att på alla sätt vägleda sina adepter till framgångsrikt företagande. Han har varit ett betydande stöd under deras första år och de uttrycker själva han nästa varit som en i gänget och säger ofta ”vi” när han talar om deras företag.

Prisutdelningarna
Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor för tillväxtföretag i Sverige sker den 10 november i samband med mässan Starta Eget i Älvsjö.

Om mentorprogrammen
Utmärkelsen Årets Mentor för tillväxtföretag delas ut av Almi Företagspartner, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för tillväxtföretag och nya företag. Genom Almi får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1.000 -1.500 mentorpar i Almis olika mentorprogram över hela landet.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login