Alternativa sträckor undersöks för ihopbyggnad av fjärrvärmenäten

By on 21 september, 2022
Foto: Karlskoga Energi & Miljö

En ledning på tio kilometer ska byggas för att koppla ihop Karlskogas och Degerfors fjärrvärmenät och den ska vara klar om två år. Projekteringen är igång och nu undersöks placeringen.

Fjärrvärmeledningen och en tryckstegringsstation är tänkt att ligga på västra sidan om sjön Möckeln och byggstart är planerad till sommaren 2023.

– Det här är ett stort, spännande och komplext projekt. Nu börjar fältarbetet och vi undersöker området på plats. Det är mycket att ta hänsyn till, allt från markförhållanden och arbetsmiljösäkerhet till fastighetsägare och tillstånd. Projekteringen sköts av WSP som har stor erfarenhet av liknande projekt, berättar Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Nytt gemensamt bolag

I och med sammankopplingen bildar de båda kommunernas energibolag ett gemensamt bolag, Möckeln Energi AB. Bolaget kommer endast att beröra den gemensamma fjärrvärmesatsningen och verka för båda kommunernas intressen.

– Att ha två produktionsenheter ger en effektivare drift och i och med det kommer koldioxidutsläppen att minska avsevärt. Med det nya bolaget ska vi säkerställa att alla förutsättningar optimeras för lång tid framöver, säger Peter Lilja, vd på Degerfors Energi.

Sammankopplingen har fått investeringsstöd via Klimatklivet från Europeiska Unionen – Next GenerationEU.

Örebro län | Karlskoga/Degerfors
Örebronyheter

Källa: Karlskoga Energi & Miljö

You must be logged in to post a comment Login