Amerikanska bolags satsningar kan gynna Örebro län

By on 26 juli, 2022
Peter Dahlen, chef för den amerikanska handelskammaren AmCham.Bild: AmCham

Trots stigande inflation och ekonomisk oro vill amerikanska företag investera mer och anställa fler i Sverige, detsamma gäller svenska företags verksamhet i USA. Detta visar en ny undersökning från AmCham, den amerikanska handelskammaren i Sverige.

– Sverige är bland tio i topp över de länder som USA handlar med och exporterar mer än dubbelt som mycket som vi importerar från USA. Trots att ekonomin är ett orosmoln, så är företagen fortsatt investeringsvilliga i båda länderna, vilket gynnar Sverige som helhet men också potentiellt ett län som Örebro län, säger Peter Dahlen, chef för AmCham, den amerikanska handelskammaren i Sverige.

Undersökningen genomfördes vid amerikanska handelskammarens årliga sammanträde, och besvarades av företag med verksamhet i både USA och Sverige. Undersökningen visar att 33 procent av företagen bedömer att deras investeringar kommer att öka, 20 procent tror att de kommer fortsätta på samma nivå medan inga företag tror att investeringarna kommer att minska. Samtidigt finns det också en stor andel, 42 procent, som är osäkra.

Undersökningen visar också att 43 procent av företagen bedömer att antalet anställda i verksamheterna kommer att öka, medan 34 procent svarar att det kommer vara oförändrat. Enbart sex procent tror på en minskning av antalet anställda.

62 procent tror sig öka sina marknadsandelar, medan 21 procent tror sig ligga på samma nivå. Inga företag förväntar sig att förlora marknadsandelar.

– Det är positivt för båda länderna att framtidstron, investeringsviljan och viljan att fortsätta skapa jobb fortsatt är stark. Det visar hur viktigt det är att företag fortsätter handla mellan länderna – inte minst i tider av ekonomisk osäkerhet. På en regional nivå så får den här typen av investeringar ofta positiva följdeffekter i underleverantörsled, vilket potentiellt kan skapa nya affärsmöjligheter för företagen i Örebro län, säger Peter Dahlen.

Amerikanska företag investerade 190 miljarder dollar i europeiska företag det första kvartalet förra året, enligt rapporten som John Hopkins universitet gjort på uppdrag av AmCham EU, U.S. Chamber of Commerce, och Transatlantic Leadership Network.

– Det är 17 gånger mer än vad amerikanska företag investerar i Brasilien, Ryssland, Kina och Indien sammanlagt. Trots effekterna från pandemin, utmaningarna med inflationen och kriget i Ukraina bedöms både USA och Europa öka sin handel 2022, säger Peter Dahlen.

Ekonomi | Örebro län
Örebronyheter

Källa American Chamber of Commerce in Sweden

You must be logged in to post a comment Login