Andelen diabetiker med Charcotfot har ökat

By on 30 september, 2022
Foto: Diabetes Wellness

En ny svensk studie har undersökt förekomsten av Charcotfot hos diabetiker i Sverige och vanliga riskfaktorer för att utveckla sjukdomen. Resultaten visar bland annat på könsskillnader.

Charcotfot är en komplikation som främst drabbar diabetespatienter med perifer neuropati. Sjukdomen uppstår oftast i foten och kännetecknas av en inflammatorisk process som följs av ben- och ledförstörelse. Trots att tillståndet finns beskrivet sedan mitten av 1800-talet saknas mycket forskning, enligt författaren till en ännu opublicerad studie som presenterades på diabeteskongressen EASD.

– Genom att använda en stor kohort kan vi kartlägga riskfaktorerna för att utveckla Charcotfot. Sjukdomen ger en deformitet som kan göra att patienterna får svårt att gå, den ökar risken för fotsår och i vissa fall kan det leda till amputationer, säger Georgios Tsatsaris, specialistläkare i endokrinologi och diabetes, doktorand på Karolinska institutet och försteförfattare till studien.

Forskarna har använt sig av data ur nationella läkemedelsregistret och patientregistret från perioden 2006–2016. För att kartlägga riskfaktorer för att utveckla Charcotfot användes också data från diabetesregistret 2001–2016.

Totalt 3 449 patienter med typ 1- eller typ 2-diabetes och Charcotfot jämfördes med en kontrollgrupp diabetespatienter utan diagnosen. Alla som fått diagnosen räknades med även om tillståndet läkt ut.

– Vi såg en betydande ökning av risken att utveckla Charcotfot om patienten hade en annan bakomliggande diabeteskomplikation eller ateroskleros. Men det var framför allt överraskande att se att kvinnor med typ 1-diabetes hade en högre risk än män att drabbas, säger Georgios Tsatsaris.

I patientgruppen med typ 2-diabetes var det i stället män som hade störst risk att utveckla tillståndet. Charcotfot var generellt vanligare hos patienter med typ 1-diabetes än hos dem med typ 2-diabetes.

Studien visade att antalet nya fall, incidensen, för Charcotfot i den totala diabetespopulationen var stabil över tid. Prevalensen i hela diabetespopulationen ökade däremot från 0,55 procent 2006 till 0,79 procent 2016.

– Det tyder förmodligen på att man numera lever längre med sjukdomen, men det är något som vi bland annat kommer att titta på i kommande studier.

En av studiens svagheter är enligt Georgios Tsatsaris att det saknas en unik diagnoskod för Charcotfot.

– Vi har kontaktat flera kliniker över hela landet för att få alla diagnoskoder som skulle motsvara tillståndet. Vi valde sedan ut dem som vi tyckte var mest representativa, som alla använde lika mycket. Och sen, som alltid när man utför registerstudier, är man beroende av att allt är dokumenterat så noggrant och korrekt som möjligt.

Källa: Dagens Medicin/ Malin Pääjärvi

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Diabetes Wellness

You must be logged in to post a comment Login