Andelen män i IT-branschen konstant men svagt nedåt på chefs och VD-nivå

By on 14 mars, 2017

Statistiken för 2016 visar på en i stort sett oförändrad snedfördelning av andelen kvinnor och män i IT- och telekombranschen i Sverige: andelen män i branschen totalt ligger kvar på 72 % (jämfört med 2015). På chefsnivå har andelen män minskat något, från 72 % (2013) till 70 %, men är där liksom på VD-nivå i fortsatt kraftig majoritet. 85 % av VD:arna i IT&Telekombranschen är år 2016 män.

– Snedfördelningen i branschen, och att den består trots att alltfler företag idag arbetar systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer, är problematisk och en stor utmaning för företagen, kommenterar Anne-Marie Fransson förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Kompetensbristen i IT- och telekombranschen är skriande. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas förväntas ett underskott på 60 000 personer år 2020, visar IT&Telekomföretagens rapport ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn” från 2015. Att kvinnor i stor utsträckning fortfarande väljer bort branschen är en av de stora utmaningar svenska IT- och telekomföretag har att hantera.

IT- och telekombranschen bidrar med många egna insatser för att åtgärda snedfördelningen och verka för ökad jämställdhet och mångfald både på företags- och branschnivå, och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer.

Ett av de initiativ som IT&Telekomföretagen driver är Womentor, ett årslångt ledarskaps- och förändringsprogram som syftar till att ge de deltagande företagen verktyg för att öka andelen kvinnor på chefsposition i sina bolag. För många av företagen innebär deltagandet ett ökat fokus på jämställdhet som också ger resultat.

Många av de företag som deltar i Womentor har en andel kvinnor som ligger långt över snittet i branschen, i vissa fall så bra som 50/50-fördelning, vilket visar att det går att åstadkomma förändring. Det vi ser som den främsta framgångsfaktorn är att ledningen är dedikerad till att skapa förändring, och ger tydliga mål och incitament till sina organisationer att verkställa planer, säger Anne-Marie Fransson.

Idag på internationella kvinnodagen samlas ett flertal av VD:arna på de 24 företag som är med i Womentor 2017, för att i en workshop ta sig an och arbeta kring tre frågeställningar:

  1. Varför ska vi arbeta med jämställdhet? Finns det ett Business Case?
  2. Vilka föreställningar, fördomar och hinder står i vägen för förändring?
  3. Var ligger ansvaret och hur leds denna komplexa transformation?

Regionalt
Örebronyheter

Andel kvinnor och män i IT- och telekombranschen
Statistiken baseras på uppgifter från företag inom IT&Telekomföretagen med fler än 10 anställda

You must be logged in to post a comment Login