Ändrade tränings- och tävlingsregler ska stärka djurskyddet

By on 30 maj, 2018

Nu ändras tränings- och tävlingsregler för djur, regelverket kring dopning har setts över för att skapa bättre förutsättningar för att skydda djuren från att utsättas för lidande på grund av åtgärder och behandlingar i samband med tävling eller träning för tävling.

Vi bedömer att förslaget medför en stärkning av djurskyddet samtidigt som det förenklar för djurägarna. De nya reglerna börjar gälla från och med 21 juni, säger Märta North på Jordbruksverket.

Revideringen av regelverket leder till förenklingar för de som tränar och tävlar med djur. Bestämmelserna om dopning blir enklare och beskriver nu tydligare effekten av dopning och otillbörliga åtgärder på djuret. Vi har haft god hjälp med att ändra reglerna av en arbetsgrupp bestående av dopingexperter och representanter från häst- och hundsporten.

Ändringar i dopningsregler
Föreskrifternas dopningsregler ändras. Den så kallade dopningsbilagan i tidigare föreskrifter angav bland annat vilka karenstider som gäller för olika läkemedel. Problemet var att hålla den aktuell. Forskningen har gått framåt och med det har nya preparat tillkommit, vissa preparat har avregistrerats och en del har bytt namn samt rekommendationer på karenstider har ändrats.

Vi har inte möjlighet att uppdatera dopningsbilagan i samma takt som förändringar sker. Detta har lett till bestämmelser som inte varit korrekta och vilket har lett till osäkerhet och tveksamheter om vad som gäller. Nu ändrar vi på det, säger Märta North.

– Vi förenklar också för en grupp hundägare som behövt söka dispens hos Jordbruksverket men som nu med det nya förslaget inte längre behöver det. Vi förtydligar för denna grupp hundägare vilka krav som ska vara uppfyllda för att hundens välfärd inte ska äventyras, säger Alexandre Barchiesi på Jordbruksverket.

Syftet med förändringarna är att skapa bättre förutsättningar för branschen att fortsätta ta eget ansvar för djurskyddet och dopningsfrågor inom sina respektive discipliner. Det ska också förhindra användandet av prestations­höjande eller prestationssänkande åtgärder som bland annat kan leda till att djuren an­strängs hårdare än vad de är tränade för, eller att de skadas på annat sätt.

Exempel på läkemedel, substanser och behandlingar som påverkar djurets prestationsförmåga och temperament finns när det gäller häst- och hundsport på respektive organisationers webbplatser.

– Vi har kontinuerliga möten med sportorganisationerna där vi har möjlighet att få en bra insyn i hur de arbetar med och fortsatt utvecklar sina regelverk gällande dopning, avslutar Märta North.

Sport | Häst
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login