Ändrat beteende ger lägre inteckningsvolymer på småhusmarknaden

By on 19 april, 2019
Arkivbild.

Kvartalssiffror från Lantmäteriet visar att tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå. Under årets första kvartal har det totala inteckningsbeloppet ökat med 74 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent.

Det totala beloppet för inteckningar uppgår till 5,5 biljoner kronor (5 522 miljarder). Det totala inteckningsbeloppet ökat med 263 miljarder kronor eller motsvarande 5 procent jämfört med april 2018. Det innebär att ökningstakten något lägre än föregående kvartal.

– Om man jämför antalet nya inteckningar för det första kvartalet 2019 med samma period 2018 så har dock antalet nya inteckningar minskat med 11%. Det första kvartalet för 2018 påverkades av amorteringskravet med fler nya inteckningar i småhus medan de följande 12 månaderna har haft lägre inteckningsvolymer. Amorteringskravet ser ut att ha fått hushåll som tar nya bolån att ändra sitt beteende, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login