Anmärkningsvärt att regeringen inte sätter patientsäkerheten i fokus!

Av på 8 maj, 2013

Målet med hälso- och sjukvårdens arbete borde vara att ge rätt vård, snabbt för att få friska människor. Att inte ge cytodiagnostikerna legitimation är därför anmärkningsvärt. Regeringen frånser patientsäkerheten i en så viktig vårdsäkerhetsfråga som cancerdiagnostik.

Redan 2006 ansåg riksdagen att det vore önskvärt med legitimation för cytodiagnostiker och gav ett uppdrag till socialdepartementet om att skyndsamt utreda om det fanns några hinder för införandet av en legitimation. Utredningen hittade inga hinder och så sent som förra året pekade regeringens patologiutredning på behovet av en reglering genom legitimation för cytodiagnostikerna. Idag, sju år senare, föreslår regeringen att det inte införs någon legitimation för cytodiagnostiker i lagrådsremissen ”Vissa behörighetsfrågor inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten”. Det innebär att cytodiagnostikernas arbete med att ställa diagnos på cellprover i mikroskop förblir oreglerad.

-Idag ställs inga krav på legitimation för att arbeta som cytodiagnostiker, säger Frida Lawenius, chef för Komunikation och samhälle på Naturvetarna. Det är ett viktigt arbete som kräver gedigen kunskap och erfarenhet för att så tidigt som möjligt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till sjukdomar som livmoderhalscancer.

Utvecklingen inom området går i två riktningar. Samtidigt som delar av arbetet automatiseras, sker en medicinsk utveckling där behandlingen av patienten i ökad utsträckning kan baseras på individuella variationer och ställer stora krav på diagnosen.

Regeringens bedömning grundas på att många cytodiagnostiker också har en utbildning till biomedicinska analytiker, som redan är ett legitimationsyrke.

-Istället för att se till patientens behov av säkerhet i en så viktig aspekt som en cancerdiagnos, väljer regeringen att fokusera på att förhindra att en vårdutövare kan få legitimation inom olika arbetsområden, säger Frida Lawenius. Detta är ett upp och nervänt synsätt på hälso- och sjukvårdens uppdrag och patientens säkerhet. Risken är att vi får en sjukvård som ger fel vård, för sent och tillåter människor att förbli sjuka.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in