Annika Grälls går in i styrelsen för AgroÖst

Av på 3 maj, 2019
Foto: Annika Grälls, Alfred Nobel Science Park

Under årsmötet för AgroÖst den 10 april i år valdes Annika Grälls, profilområdesansvarig för mat och måltid vid Alfred Nobel Science Park, in i AgroÖsts styrelse.

– Att få vara delaktig i denna utvecklingskraft, som AgroÖst är för de gröna näringarna, är stort. Det känns oerhört stimulerande att få möjligheten att arbeta gränsöverskridande både geografiskt och innehållsmässigt i de här sammanhangen, berättar Annika Grälls.

AgroÖst är en regional aktör som ska stimulera kommuner, regionförbund och länsstyrelser i området att investera i de gröna näringarna. Ett annat mål är att inspirera akademin till att bli mer aktiv i de gröna näringarnas utveckling via forsknings- och utvecklingsuppdrag. Vreta kluster är kanske det mest kända projektet som AgroÖst initierat. Men också deras projekt Agro Sörmland har gett eko över landet. 

Foto: Exteriör bild från Vreta Kluster.

AgroÖst är plattformen för östsvenska utvecklingsprojekt inom lantbruks- och livsmedelsindustrin. Bakom AgroÖst står organisationer och företag i Östergötland, Sörmland och Örebro län, med medlemmar så som banker, konsultföretag, energiföretag, handel, livsmedelsindustri, universitet, forskningsinstitut, kommuner, odlarföreningar och Lantbrukarnas Riksförbund. 

AgroÖsts affärsidé är:

  • Att utveckla östra Sveriges lantbruks- och landsbygdsföretagande.
  • Att formulera och ansöka om medel till utvecklingsprojekt till gagn för lantbruks- och landsbygdsföretagandet i regionen.
  • Att vara en stark och samlande utvecklingsmotor för hela den gröna näringen.
  • Genom att samarbeta kring utvecklingsprojekt blir insatserna effektivare och vi får ut mer nytta till lantbruk och landsbygd.

AgroÖst styrelse leds av Magnus Börjeson, vars stora engagemang har stimulerat samverkan mellan forskning, utveckling och företagande i regionen, tack vare bildandet av den ideella föreningen AgroÖst och det helägda dotterbolaget AgroÖst forskning och utveckling AB. Magnus har sedan starkt drivit på utvecklingen av Vreta Kluster, där företag inom Agro-näringarna nu flyttar in i snabb takt.

Ytterligare en intressant person som ingår i styrelsen är Agr.dr och docent Ann-Charlotte Wallenhammar, verksam vid Hushållningssällskapet i Örebro och SLU. Ann-Charlotte har länge varit en framstående företrädare för forskning, fältförsök, informationsspridning och tillämpning inom växtodling, för sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och för utvecklingen av vallfröodlingen.

Foto: Lantbruket är på väg in i en ny teknisk era och AgroÖst är en drivande kraft i utvecklingen. Exempelvis ingår AgroÖst i satsningen Agtech 2030 och driver även på kraftsamlingen Agro Örebro. Foto: Per Frankelius.

En annan central person som ingår i styrelsen är Per Frankelius,docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet. Han var bl a huvudsekreterare i SOU Innovativa processer vid utbildningsdepartementet. Per deltog även i framväxten av regeringens innovationsstrategi 2010–11 och livsmedelsstrategi (2015-). Han är processledare för satsningen Agtech 2030 vid Linköpings universitet, där Vinnova har investerat 70 miljoner.

– Lantbruket befinner sig i en brytningstid med rasande utveckling inom allt från teknikutveckling till ändrade konsumentbeteenden. Innovativ utveckling handlar om nya kombinationer av kompetenser och infallsvinklar. Annika Grälls innebär en uppfriskande injektion av nya kunskaper, idéer och nätverk till AgroÖst och det kommer att grunda för spännande utveckling, kommenterar Per Frankelius.

Bland AgroÖsts aktuella projekt kan nämnas Agro Örebro som handlar om att bygga upp en aktivitetsarena kring den gröna näringen i Örebro län. 

Foto: Förändringens vingar är starka inom lantbruket. Bilderna visar provkörning av Bofors motorplog M.P.1 år 1919 och en robottraktor från nutiden. Foto, motorplogen: Troligen Pontus Andersson. Foto Fendtroboten: Per Frankelius.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in