Anonyma konton påverkar tilliten till politiken negativt

By on 30 juni, 2024
Diagram: TCO

TCO har frågat 11 000 personer hur de tror att anonyma konton och desinformation påverkade EU-valrörelsen, samt tilliten till myndigheter och politiker.

71 procent är oroliga över att anonyma konton, och desinformation påverkar tilliten till politiken negativt. Nära 55 procent, är oroliga över att tilliten till svenska myndigheter påverkas negativt. 

 – TCO efterlyser mer takt, ton och hövlighet i det offentliga samtalet. Anonyma konton, desinformation, hat och hot riskerar den tillit vi har till varandra och samhället. Det förflyttar även gränser i andra delar av samhället och riskerar viljan att jobba i yrken som är extra utsatta, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

På frågan om allmänheten tror att anonyma konton och desinformation påverkat tilliten till politiken negativt svarar 35 procent att de är mycket oroliga och 36 procent att de är ganska oroliga. På frågan om hur de tror att anonyma konton och desinformation påverkade tilliten till myndigheter negativt, till exempel polis, socialtjänst eller sjukvård, svarar 20 procent att de är mycket oroliga och 34 procent att de är ganska oroliga.

På frågan om hur oroliga de är över att de själva eller någon annan har påverkats av anonyma konton eller desinformation under EU-valrörelsen svarar 7 procent att de är mycket oroliga och 20 procent att de är ganska oroliga. 

Folkvalda måste agera

Ökad desinformation, anonyma konton, hat och hot är ett växande samhällsproblem som påverkar demokratin och tilliten. Det måste få konsekvenser att uttrycka sig på ett olämpligt sätt. TCO vill se ökad handling från våra folkvalda.

Riksdagens talman, gruppledare och partiledare måste ta ett större ansvar för att Sveriges politiker föregår med gott exempel och tar ett större ansvar för samtalstonen. Det skulle till exempel kunna göras genom ökade utbildningsinsatser eller en ny uppförandekod.

– Det räcker inte med vårdad klädsel och kavaj i Sveriges riksdag. Våra folkvalda måste ta ett större ansvar för tonen i det offentliga samtalet, avslutar Therese Svanström.

Politik
Örebronyheter

Källa: TCO
Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av TCO i juni 2024. Resultatet bygger på 10950 intervjuer. De svarande är mellan 18-84 år.    

You must be logged in to post a comment Login