Anpassningar av lag föreslås för lättnader för motionslopp och publik

Av på 15 juni, 2021
Arkivbild

Regeringen presenterade igår ett förslag till ny begränsningsförordning. Förslaget skickas idag på remiss och beslut väntas efter midsommar och förändringarna ska gälla från den 1 juli. Regeringen ser att idrotter på väg, vatten och i skog kan ta emot fler än vad nuvarande reglering tillåter. Regeringen ökar också möjligheterna att ta emot mer publik på arenor med flera sektioner.

– Jag är glad att regeringen har lyssnat på idrottsrörelsen. Det här förslaget gör det möjligt för idrotten att bedriva mer idrott för fler utan att öka riskerna för smittspridning, säger Björn Eriksson.

För idrottsrörelsens del har idrotter som utövas på vatten, snö, väg och i skog drabbats mycket hårt under pandemin på grund av att deras verksamheter – utan avgränsad arena – regleras av just begränsningsförordningen – och tidigare ordningslagen. En lag som inte varit utformad med hänsyn till nuvarande pandemi. Under hela pandemin har Riksidrottsförbundet tillsammans med drabbade specialidrottsförbund arbetat hårt för att se till att skapa förutsättningar för dessa idrotter att bedriva så mycket verksamhet som möjligt – inte minst utifrån att de är på stora ytor och utan nära kontakt. Regeringens nya förslag till begränsningsförordning innebär för idrotten att begränsning av antal deltagare gäller i mål och startområde och inte hela banan – något som idrottsrörelsen tydligt framfört under en längre tid.

Dessutom öppnas för mer publik på arenor som tar emot publik på olika sektioner. Ett synsätt som Riksidrottsförbundet tillsammans med specialidrottsförbund pekat på under en längre tid.

– Självklart har idrottsrörelsen fortsatt förståelse för att det är successiva ökningar som kommer att vara aktuella för idrottsrörelsen, precis som för samhället i stort. De här förslagen visar att regeringen till slut har lyssnat. Det är fortsatt viktigt med så god framförhållning som möjligt för de olika stegen i öppningsplanen för att underlätta planeringen för idrottsrörelsen, säger Björn Eriksson.

Förslaget skickas nu på remiss och beslut väntas efter midsommar och ska gälla från den 1 juli. Förslaget i sin helhet kommer att publiceras på regeringens hemsida när remiss skickats ut.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Riksidrottsförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in