Anpassningar och beslut om stängning förlängs i Nora kommun

Av på 12 december, 2020

Måndag den 14 december börjar nationella råd att gälla för hela landet. Råden betonar både det personliga ansvaret och alla verksamheters ansvar att skydda från covid-19.

Nora kommun har idag ett antal anpassningar och beslut som utgår från nuvarande lokala allmänna råd. Det handlar om stängning av simhall, bibliotek, stopp för uthyrning av idrottsanläggningar m fl. Tills vidare förlängs samtliga beslut från 14 december och framåt.

– Vi ser en liten smittspridning i Nora kommuns egna verksamheter. I dagsläget är det därför inte aktuellt att öppna kommunens verksamheter och lokaler som stängts. De nya nationella råden är annorlunda formulerade och vi behöver både analysera läget i kommunen och hur de är skrivna innan vi tar något annat beslut, säger Tom Rymoen (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Det är viktigt att vi alla tar det personliga ansvaret samtidigt som också alla verksamheter måste ta sitt ansvar. Sedan får vi se hur de lokala anpassningarna och besluten ska utformas framåt i tiden, säger Solveig Oscarsson (S) kommunalråd

De beslut och anpassningar som berörs finns att ta del av på www.nora.se eller direkt:
www.nora.se/kommunpolitik/nyheter/aktuelltomcoronacovid19/krisnyheter/nyhetercoronacovid19/forlangningavlokalabeslut.5.1fcbefc0175f52daf066d02e.html

De nya nationella råden finns sammanfattade på www.nora.se/corona under fliken Information från ansvariga myndigheter.

Länet | Nora
Örebronyheter

Källa: Nora Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in