Anslutningskontroller på fastigheter i Sörby, Gamla Hjärsta samt Marieberg vecka 36

Av på 5 september, 2021
Arkivbild

Under vecka 36 utförs anslutningskontroller hos kunder med vatten- och avloppsabonnemang. Med hjälp av rök, färgat vatten och filmning undersöks hur enskilda fastigheters stuprör är kopplade till det kommunala ledningsnätet. Anslutningskontroller görs på fastigheter i Sörby, Gamla Hjärsta samt Marieberg.

Arbetet utförs av företaget Rensman, på uppdrag av Örebro kommun. Berörda fastighetsägare får informationsbrev direkt från Rensman inför arbetet.

Färgat vatten kan även synas i närliggande diken eller vattendrag i samband med kontrollerna. Färgämnet som används vid undersökningar med färgat vatten är ett ofarligt färgämne.

Varför görs anslutningskontroller?

Fastigheter med kommunalt vatten och avlopp har en utgående ledning för spillvatten, det vill säga vattnet som används till mat, dusch, tvätt med mera. Spillvattnet går till avloppsreningsverket för att renas, innan det släpps ut i Svartån och vidare ut i Hjälmaren. När Örebro kommun utför underhåll på ledningsnätet kompletteras det ibland även med ledningar för dagvatten, det vill säga regn och smältvatten. Dagvattenledningar mynnar ut i närliggande vattendrag eller sjö.

Fastighetsägare som har fått dagvattenledning till sin fastighet måste koppla om ledningarna, så att dagvattnet inte längre släpps ut i spillvattenledningarna. Det minskar belastningen på kommunens avloppsreningsverk. Anslutningskontroller genomförs för att säkerställa att vattnet går ut i rätt ledningar i det kommunala ledningsnätet.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in