Anställda i välfärden vill ha kompetensutveckling – men många får inte

By on 19 maj, 2021
Arkivbild

En ny undersökning som Vision gjort bland drygt 4000 anställda i kommuner, regioner, företag och kyrkan visar att varannan tror att de behöver vidareutbilda sig under de kommande tre åren. En fjärdedel vill byta yrkesbana helt.

Majoriteten vill kunna utbilda sig under tiden som de arbetar men bara ett fåtal kan tänka sig att ta lån för att finansiera studierna.

– Det är glädjande att så många vill satsa på vidareutbildning och att fortsätta utvecklas under arbetslivet. Det skickar en viktig signal till regeringen att anpassa utbildningsutbudet för yrkesverksamma och utveckla möjligheten till en förmånlig studiefinansiering av deltidsstudier. Det är nödvändigt för att fler ska få ett livslångt lärande och fortsätta vara relevanta på arbetsmarknaden, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Visions undersökning visar att knappt hälften av de svarande anser att de får tillräcklig kompetensutveckling av sin arbetsgivare för att vara anställningsbara på framtidens alltmer digitaliserade arbetsmarknad. Varannan har inte fått någon kompetensutveckling det senaste året och bara fyra av tio anser att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling på arbetsplatsen.

– Arbetsgivare måste jobba mer systematiskt för att erbjuda chefer och medarbetare kompetensutveckling. Bristen på kompetensutveckling påverkar inte bara den enskilde medarbetaren, utan alla som tar del av välfärden. Sitter man på daterad kunskap riskerar det att bli fel i handläggningen. Att arbetsgivare inte ger medarbetare rätt förutsättningar är slöseri med välfärdens resurser, säger Veronica Magnusson.

– I vår undersökning framträder tydligt att kompetensutveckling ger Visions medlemmar nya verktyg att utföra sitt jobb, motivation, arbetsglädje och ett större lugn inför förändringar. Det handlar om att skapa trygghet i förändringen och det är något som fler arbetsgivare behöver prioritera, säger Veronica Magnusson.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Vision

You must be logged in to post a comment Login