Antalet anmälda brott minskar i Örebro

Av på 11 november, 2013

Antalet anmälda brott minskar i Örebro under perioden januari – oktober 2013 jämfört med samma period förra året. Örebro brottsförebyggande råd följer brottsutvecklingen i vår kommun och föreslår insatser för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Färre brott
Antalet anmälda brott minskar i Örebro. Under perioden 1 januari – 31 oktober har 16 268 brott anmälts till polisen vilket kan jämföras med 16 570 under förra året.

– Många har en bild av att brottsligheten ökar och att det blir värre och värre i vårt samhälle. Det är viktigt att nå ut med information om hur det faktiskt ser ut i vår kommun. Under 2002 var 18 134 brott anmälda under årets första tio månader, säger Sören Svensson, kommunens representant i Örebro brottsförebyggande råd.

Förebyggande arbete
Örebro brottsförebyggande råd följer kontinuerligt brottsutvecklingen i kommunen och föreslår åtgärder och insatser för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

– Att arbeta förebyggande mot våldsbrottslighet är en prioriterad fråga som glädjande nog har resulterat i 189 färre brott under 2013 i jämförelse med 2012, berättar Sören Svensson.

Även hot, kränknings- och frihetsbrotten har minskat betydligt under året. I jämförelse med 2012 har vi 578 färre anmälda brott i år.

Fler stölder
Stölder är ett av de vanligaste brotten och under 2013 har 7 316 brott anmälts vilket är en ökning med 569 brott i jämförelse med 2012. Vi behöver som privatperson, fastighetsägare eller företagare öka kunskapen om hur vi kan förebygga att bli utsatta för stölder.

Genom att bättre skydda stöldbegärliga objekt och öka upptäcktsrisken för en motiverad gärningsman kan vi påverka stöldbrottsligheten. Ett effektivt sätt att påverka inbrott i bostad är en organiserad grannsamverkan där de boende i ett område kommer överens om hur arbetet ska bedrivas.

Bild: Arkivbild Örebronyheter
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in