Antalet barn i fattigdom riskerar att öka med 86 miljoner

Av på 28 maj, 2020

Nya beräkningar, framtagna av Rädda Barnen och Unicef, visar att antalet fattiga barn i låg- och medelinkomstländer, riskerar att öka med 86 miljoner, 15 procent, under 2020. Detta beroende på den ekonomiska nedgången orsakad av coronakrisen. Totalt kommer då 672 miljoner barn att leva i fattigdom världen över.

Nästan två tredjedelar av dessa barn bor i Afrika söder om Sahara och i södra Asien. Länder i Europa och Centralasien står för den största ökningen, upp till 44 procent i hela regionen.

Rädda Barnen varnar för att de ekonomiska effekterna slår extra hårt mot barnfamiljer. Inkomstbortfall innebär att familjer inte har råd med basbehov såsom mat och vatten. Barn riskerar också att inte få tillgång till sjukvård eller utbildning. Antalet barnäktenskap riskerar dessutom att öka samt antalet barn som utsätts för våld och annan typ av exploatering.

-De här siffrorna är skrämmande. De ekonomiska effekterna av Covid-19 slår hårt mot barnen. Hunger och undernäring påverkar barns hälsa oerhört negativt och kan ge stora konsekvenser både på kort och lång sikt. Om vi agerar nu kan vi mildra virusets konsekvenser för barn som lever i utsatthet, säger Rädda Barnens generalsekreterare, Helena Thybell.

Två tredjedelar av världens familjer har inte möjlighet att få stöd från offentliga trygghetssystem. T ex så omfattas bara 16 procent av familjer i Afrika av ett socialförsäkringssystem. Familjerna har mycket svårt att klara långvariga ekonomiska kriser.

För att mildra effekterna av viruset för barn kräver Rädda Barnen att regeringar genomför en snabb och stor utvidgning av de sociala trygghetssystemen. Det kan t ex innebära kontantöverföringar, barnbidrag till fattiga familjer samt matutdelning. Det är åtgärder som snabbt ger effekt vid akuta ekonomiska behov. Det hjälper också länder att förbereda sig för framtida ekonomiska chocker.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in