Antalet sjöräddningsinsatser ökade under 2020

Av på 1 mars, 2021

Sjöfartsverket genomförde strax över 1200 sjöräddningsinsatser under 2020, en ökning med drygt 7 procent jämfört med 2019. Antalet räddningsinsatser gentemot olika fritidsbåtar blev ovanligt många under fjolåret.

Under fjolåret genomförde Sjöfartsverket totalt 1221 sjöräddningsinsatser, vilket är en ökning med drygt 7 procent jämfört med året dessförinnan (1134). Samtidigt visar Sjöfartsverkets statistik att årssiffrorna för fjolåret ligger i linje med siffrorna för de senaste fem åren. Storstadsregionerna med Västra Götalands län i täten stod för den största andelen räddningsinsatser (287), följt av Stockholms län (219) och Skåne län (162).

Sjöfartsverket rapporterar samtidigt om en ovanligt hög andel räddningsinsatser gentemot olika fritidsbåtar under 2020. Totalt genomfördes 902 fritidsbåtsinsatser under fjolåret, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med snittet för åren 2016-2020.

– Vi ser att det blev ovanligt många räddningsinsatser mot just fritidsbåtar under fjolåret jämfört med snittet för de senaste fyra åren. En orsak till ökningen skulle kunna vara att fler gav sig ut på sjön ifjol, då många valde att semestra hemma med anledning av den pågående pandemin, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral.

Sommarmånaderna stod för den största andelen räddningsinsatser, där juli månad toppade statistiken med 306 genomförda insatser. Därefter följer augusti med 229 samt juni med 192 genomförda räddningsinsatser.

– Sommarmånaderna innebär högsäsong för vår sjöräddningsverksamhet och går också hand i hand med fritidsbåtssäsongen. Larmorsakerna har i vanlig ordning varierat och handlat om allt ifrån motorhaverier och grundstötningar till snabba väderomslag som gjort att man som fritidsbåtsägare hamnat i ett utsatt läge, säger Annika Vestergård.

Sjöfartsverket passar samtidigt på att lyfta fram några konkreta och handfasta säkerhetsråd inför årets båtsäsong.

– Många tillbud skulle gå att undvika med hjälp av god planering. Säkerställ därför att båten är i trim, håll koll på vädret och använd alltid flytväst, säger Annika Vestergård.

Antalet sjöräddningsinsatser för åren 2010-2020

Antalet sjöräddningsinsatser under 2020 fördelat per månad

Antalet sjöräddningsinsatser under 2020 fördelat per län

  • Västra Götalands län (287)
  • Stockholms län (219)
  • Skåne län (162)
  • Kalmar län (69)
  • Hallands län (67)
  • Blekinge län (31)
  • Västernorrlands län (29)
  • Gotlands län (23)
  • Västerbottens län (21)
  • Östergötlands län (18)

Källa: Sjöfartsverkets egen statistik för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.

Fakta – Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral
Sjöfartsverket ansvarar för insatser, när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium, den del av internationellt vatten som ingår i svensk räddningsregion samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden.

Sjöfartsverket ansvarar även för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt den del av internationellt vatten som ingår i svensk räddningsregion. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs samt Värnen, Vättern och Mälaren, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Sjöfartsverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in