Antalet vargar ökar något i Sverige och Norge – 60 i Örebro län

Av på 8 juni, 2021
Arkivbild

Antalet vargar och revir har ökat något i Sverige och Norge sedan förra året. Ökningen gäller också Örebro län där det hittades 6,17 kullar vargvalpar. Vilket motsvarar en population på ungefär 60 vargar i länet. Totalt i Sverige och Norge uppskattas nu antalet vargar till ca 480, av vilka 395 finns i Sverige.

Det här framgår av inventeringsresultaten för varg i Sverige för vintern 2010/2021 som är framtagna av Viltskadecenter vid Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Örebro län berörs av sammanlagt 13 revir, av vilka sju delas med andra län. Antal vargar i länet har därmed ökat i vårt län, så också vår andel av den totala populationen i Sverige, konstaterar Mona Hans Ers, chef för enheten Art och Vilt på Länsstyrelsen. Det ställer krav på oss och på samarbetet mellan alla som kan beröras. Hittills har samverkan gått mycket bra men det finns målkonflikter att hantera.

Följande tabell sammanfattar vargläget i Örebro län.

Antalet revir och vargar i länet 2020/2021 2019/2020 Förändring mot förra årets inventering
Antal valpkullar 6,17 4,5 +1,67
Uppskattat antal vargar Örebro län (beräknas antal kullar*10) 60 45 +15
Antal revir endast i Örebro län 6 3 +3
Antal revir som delas med angränsande län 7 7 0
Totalt antal revir som berör Örebro län 13 10 +3
 
Den sedan flera år kända vargtiken i Tivedenreviret i Örebro län fanns fortsatt kvar i sitt revir. Inga årsvalpar födda 2020 kunde dokumenteras i reviret, men en familjegrupp med ny hane samt avkommor från tikens tidigare kullar dokumenterades.

Inventeringen omfattar Sverige och Norge

Årets inventeringsresultat visar på 39,5 kullar vargvalpar i Sverige, vilket uppskattas motsvara totalt 395 vargar. Den Skandinaviska vargpopulationen, som inkluderar både Sverige och Norge, visar på totalt på 48 kullar, vilket motsvarar en uppskattad population på totalt 480 individer.

Viltskadecenter konstaterar i sin inventeringsrapport att efter att vargen åter började reproducera sig på den skandinaviska halvön har populationen noterats som störst vintern 2014–2015, både i Sverige och i Skandinavien. Därefter har populationen under fyra år visat en nedåtgående trend i Sverige fram till och med säsongen 2018–2019.

Nedgången har framförallt berört Dalarnas men även Värmlands län

De två senaste säsongerna har dock populationen i Sverige istället ökat i form av fler familjegrupper. Den geografiska fördelningen av reviren i Sverige förändras över år och mellan län. Merparten av populationen fanns under många år främst i Värmland och Dalarna men har de senare åren blivit mer fördelad över flera län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Denna säsong var t ex merparten av familjegrupperna i Sverige till numerären tämligen jämnt fördelade mellan Värmland, Dalarna, Gävleborg, Örebro och därefter Västmanland med lite färre.

Länet
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in