Antibiotika – Sverige lägst inom EU för elfte året

By on 7 december, 2021
Arkivbild

Sveriges bönder använder, för elfte året i rad, minst antibiotika i djurhållningen av alla EU-länder. Det visas i Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning.

Friska djur behöver inte antibiotika

Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi ett gott läge med friska djur i Sverige. Ända sedan den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, började ta fram statistik över förbrukning av antibiotika så har Sverige varit det land inom EU vars animalieproduktion använder minst antibiotika.

Antibiotikaresistens hot mot folkhälsan

Den ökande antibiotikaresistensen i många delar av världen är ett mycket allvarligt problem. En ökad antibiotikaresistens riskerar att skapa en situation där vi kan stå utan verksamma antibiotika för såväl människor som för djur när det gäller vissa sjukdomar. God djuromsorg har gjort att Sveriges bönder har friska djur och kunnat hålla nere på antibiotikaanvändningen.

Användningen av antibiotika ut i EU 2020

10-20 mg per kilo skattad vikt

Sverige 11,1
Finland 16,2

20-30 mg per kilo skattad vikt

Litauen 20,5
Luxemburg 29

30-40 mg per kilo skattad vikt

Lettland 30,8
Slovenien 33,3
Danmark 37,2

40-60 mg per kilo skattad vikt

Österrike 46,3
Irland 47
Estland 49,2
Nederländerna 50,2
Slovakien 51,9
Tjeckien 56,3
Frankrike 56,6
Rumänien 57,8

60-80 mg per kilo skattad vikt

Kroatien 68,6

80-100 mg per kilo skattad vikt

Tyskland 83,8
Grekland 89,1

100-150 mg per kilo skattad vikt

Belgien 103,4
Malta 116,1

150-200 mg per kilo skattad vikt

Spanien 154,3
Bulgarien 166
Ungern 169,9
Portugal 175,8
Italien 181,8
Polen 187,9

200- mg per kilo skattad vikt

Cypern 393,6

Från Sverige-märket gör det enkelt att välja svenskt

Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning som gör det enkelt för konsumenten att välja råvaror, livsmedel och växter. I märkningen ingår märkena Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige — alla tre har samma regler och kriterier. Märkena Kött från Sverige och Mjölk från Sverige förtydligar att det är svenskt kött och svensk mjölk i produkten. Från Sverige-märkningen finns på alla typer av livsmedel och växter som uppfyller märkets kriterier: Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige.

Världen
Örebronyheter

Källa: Från Sverige

You must be logged in to post a comment Login