Antibiotikan räddar liv – nu måste den skyddas

By on 13 november, 2018
Arkivbild

Varje år dör 33 000 personer i Europa som en följd av antibiotikaresistenta bakterier. Det vill Region Örebro län och flera andra europeiska myndigheter och organisationer råda bot på genom att skydda antibiotikan.

Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv. I Sverige är det ett av de viktigaste läkemedlen – och så ska det förhoppningsvis fortsätta vara. Men ju mer antibiotika som används, desto snabbare ökar spridningen av de resistenta bakterierna. I värsta fall riskerar antibiotikan att bli verkningslös i framtiden.

– Därför är det viktigt att alla hjälps åt för att skydda antibiotikan, så att den kan fortsätta rädda liv när det behövs, säger Mårten Prag, överläkare på infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Utskriven antibiotika minskar i länet
Ett sätt att skydda antibiotikan är att vara återhållsam med användningen. Ett nationellt mål säger att inte fler än 250 recept per 1 000 invånare och år bör skrivas ut. Dit återstår ännu en bit, men i Örebro län går arbetet åt rätt håll. Från den 1 oktober 2017 till den 30 september 2018 har antalet antibiotikarecept minskat med 4 procentenheter, och ligger nu på 283,5. Det placerar Örebro län på 6:e plats i landet, och under genomsnittet för landet som är 299,9.

– Ett stort ansvar för att komma till rätta med problemet med resistenta bakterier vilar på oss och andra myndigheter. Men också som enskild person finns det mycket du kan bidra med för att skydda antibiotikan. Bland annat genom att tvätta händerna för att undvika smitta och att lämna in överbliven antibiotika på apoteket istället för att använda den vid ett senare tillfälle, säger Mårten Prag. Man bör inte heller köpa antibiotika på nätet, det finns risk att man får tabletter som kan vara farliga att använda.

Stort problem i Europa
Antibiotikaresistensen är sedan tidigare ett stort problem på flera håll i världen, och Europa är inte förskonat. Enligt en forskningsstudie dör 33 000 personer i Europa av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Problemen är störst i de södra delarna av Europa, men nu börjar det också bli ett reellt problem här i Sverige.

– I studien beskrivs åtta olika typer av resistenta bakterier, och tidigare i år drabbades sjukvården i Örebro län av en av dessa bakterietyper. Hotet är avvärjt för denna gång, men det visar mer än någonsin att vi måste ta frågan om antibiotikaresistens på största allvar, säger Mårten Prag.

Europeiska antibiotikadagen
På torsdag, den 15 november, är det den Europeiska antibiotikadagen. I samband med det uppmärksammar Region Örebro län, tillsammans med andra myndigheter och organisationer, budskapet ”Skydda antibiotikan”. På webbplatsen skyddaantibiotikan.se kan du läsa mer om kampanjarbetet för att minska förskrivningen av antibiotika.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login