Användningen av delningsekonomiska tjänster ökar bland unga

Av på 30 juli, 2021
Arkivbild

Delningsekonomin är med sina ekonomiska och miljömässiga fördelar numera ett etablerat begrepp för många svenskar. Det är dock hos den unga generationen som användningen av delningsekonomiska tjänster växer som allra mest. Det visar en ny undersökning av teknikföretaget Freetrailer.

Delningsekonomiska tjänster syftar till att samnyttja varor genom uthyrning, delning eller lån istället för att äga själv. Populära delningsekonomiska tjänster som Airbnb och Hygglo är välkända aktörer för många svenskar men trots att utbudet är under ständig tillväxt är användningen fortsatt förhållandevis låg. När teknikföretaget Freetrailer ställde frågan om man använt en delningsekonomisk tjänst till 1 005 svenskar var det endast 13 procent som svarade ja. Vanligast är användningen i åldersgruppen 18-29 år där var fjärde person använt delningsekonomiska tjänster. Det är en ökning på sex procentenheter sedan samma fråga ställdes 2019.

De flesta som använder delningsekonomiska tjänster gör det dock regelbundet. Mer än fyra av tio, 43 procent, uppger nämligen att de använder det flera gånger i månaden eller mer. Främsta anledningen att använda delningsekonomiska tjänster är att det är fördelaktigt ekonomiskt. Något som 38 procent uppgett. Därefter nyttjar 35 procent tjänsterna för att det är smidigt medan 32 procent håller miljövänligt som främsta incitament.

– Freetrailers användningsstatistik bekräftar mycket av det undersökningsresultatet visar. Bara under det senaste året har utlåningsfrekvensen ökat med 51,1 procent och vi ser att många av våra kunder är flitigt återkommande och en växande del är också yngre användare. Vi är övertygade om att delningsekonomin kommer att växa rejält i Sverige de kommande åren och potentialen för branschen är enorm. De ekonomiska och miljömässiga fördelarna är helt enkelt för stora för att ignoreras, säger Johan Wijkander, Nordic Area Manager på Freetrailer.

Undersökningen visar även att fordon/transport, verktyg/redskap samt fritidsartiklar är de tre användningsområden som är allra populärast bland svenskarna som använder delningsekonomiska tjänster.

Om Freetrailer

Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, MIO, Beijer bygg och 24Storage för att nämna några. Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst. Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Freetrailer

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in