Användningen av korttidsarbete halverad sedan i höstas

Av på 21 april, 2021

Antalet företag och organisationer som använder korttidsarbete halverades mellan våren 2020 och oktober 2020, och i mars 2021 har användandet i sin tur halverats jämfört med i oktober. Det visar Unionens summering av arbetsmarknadsutvecklingen under mars månad.

– Bilden är tydlig, användningen av korttidsarbete minskar. Det visar att läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, trots att många restriktioner fortfarande ligger fast, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

14 000 av Unionens medlemmar har i dagsläget korttidsarbete i någon utsträckning. Det är en dramatisk minskning sedan våren 2020 då 120 000 medlemmar beräknades vara i korttidsarbete och en halvering sedan i oktober 2020, då 28 000 medlemmar var i korttidsarbete.

– Systemet är flexibelt och när företagen ser möjlighet att växla upp igen så minskar användningen. Korttidsarbete varit den enskilt mest effektiva åtgärden för att hålla företag på fötterna och därmed rädda jobb i krisen, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Minskningen av korttidsarbete gäller inte alla

I de branscher som varit hårt drabbade under hela pandemin sjönk användandet av korttidsarbete mellan våren och oktober, sedan upphörde minskningen och användandet har växt. Det gäller framförallt branschen service och tjänster, där besöksnäringen ingår.

Branscherna industri och teknik samt handeln har sett en kraftig minskning av användandet av korttidsarbete såväl mellan förra våren och oktober som under vintern.

IT och telekom är den bransch med lägst nyttjande av korttidsarbete i dagsläget. Jämfört med situationen i våras har antalet företag i branschen som använder korttidsarbete minskat med mer än 80 procent, i nuläget är det ett av tio företag som nyttjar systemet.

Unionen summerar arbetsmarknadsutvecklingen under mars månad

Läs Katarina Lundahls sammanfattning av arbetsmarknadsutvecklingen under mars månad på Unionen opinion

Så här gjordes undersökningen om användandet av korttidsjobb

Våren 2020 rapporterade Unionens klubbar samt regionala ombudsmän till förbundet om tecknandet av kollektivavtal om korttidsarbete. Rapporteringen visade att cirka 120 000, motsvarande 21 procent, av Unionens yrkesverksamma medlemmar under perioden april-juni i någon utsträckning var i korttidsarbete.

I oktober 2020 genomförde Unionen en uppföljande undersökning där samtliga klubbar som under våren rapporterat in användande av korttidsarbete ombads ge en ny lägesbeskrivning. Ungefär hälften (46 procent) av klubbarna rapporterade att användandet av korttidsarbete helt hade upphört, och där korttidsarbete fortfarande användes hade nyttjandet minskat kraftigt. Vid tidpunkten beräknades cirka 28 000, eller knappt 5 procent, av Unionens medlemmar vara i korttidsarbete med statligt stöd.

I mars 2021 genomfördes ytterligare en undersökning bland samtliga Unionen-klubbar om användandet av korttidsarbete. Antalet företag/organisationer som idag nyttjar systemet har halverats jämfört med oktober (en minskning med 52 procent) och ligger på ungefär en fjärdedel av antalet under våren 2020. Undersökningen visar vidare att cirka 14 000 av Unionens medlemmar i dagsläget i någon utsträckning har korttidsarbete, vilket motsvarar drygt 2 procent av förbundets medlemmar.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Unionen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in