Aquarius: Felaktiga anklagelser från Italien

Av på 25 november, 2018
Räddningsfartyget Aquarius drivs av Läkare Utan Gränser i samarbete med SOS MEDITERRANEE. Foto: Maud Veith/SOS Méditeranée.

Läkare Utan Gränser fördömer det beslut som juridiska myndigheter i Italien fattat om att begära att sök- och räddningsfartyget Aquarius tas i beslag. Orsaken är påstådda missförhållanden vad gäller avfallshanteringen ombord. Anklagelserna är ogrundade och den föreslagna åtgärden saknar helt proportioner, med det enda syftet att ytterligare kriminalisera livräddande arbete till havs.

Efter två år av ogrundade anklagelser om samarbete med smugglare, av juridiska granskningar och byråkratiska hinder för att vi ska kunna utföra vårt humanitära arbete, blir vi nu också anklagade för organiserad brottslighet och olaglig avfallshantering. Det här senaste försöket från italienska myndigheter att stoppa vårt livräddande sök- och räddningsarbete – till vilket pris som helst – är rent ut sagt befängt, säger Karline Kleijer, ansvarig för Läkare Utan Gränsers akutinsatser.

Begäran om att beslagta Aquarius, liksom ordern att frysa flera av organisationens bankkonton, följer på en lång undersökning av åklagarmyndigheten i Catania. De har granskat hanteringen av avfallet ombord, framför allt vad gäller matrester, kläder från räddade personer och avfall från de medicinska aktiviteterna på fartyget. Men avfallshanteringen har alltid skett i enlighet med reglerna. Myndigheterna har aldrig tidigare ifrågasatt hanteringen eller identifierat någon fara för folkhälsan sedan Läkare Utan Gränser inledde sök- och räddningsaktionerna 2015.

Anklagelserna felaktiga och vilseledande
Läkare Utan Gränser är villiga att samarbeta med italienska myndigheter men ifrågasätter åklagarens tolkning av händelserna. Organisationen tillbakavisar anklagelserna om att vi skulle ha varit inblandade i kriminella aktiviteter vad gäller avfallshanteringen. Efter att ha gått igenom beslutet att beslagta fartyget har vi nått slutsatsen att åklagarens anklagelser är felaktiga och vilseledande. Vi kommer därför att överklaga beslutet till den italienska granskningsdomstolen.

– Vi är mer än redo att klargöra fakta och stå ansvariga för det arbete vi har utfört. Men vi vill återigen hävda legitimiteten och lagenligheten i vårt humanitära arbete, säger Gabriele Eminente, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Italien. Dagens samhälleliga och politiska klimat har lett till de verkliga brotten vi ser till havs. Hittills i år har fler än 2 000 personer drunknat på Medelhavet. Flyktingar och migranter fortsätter att ta den farliga resan över Medelhavet utan dedikerade sök- och räddningsfartyg som kan undsätta dem. De som överlever återförs till omänskliga och godtyckliga förvar i Libyen.

Flerårig smutskastningskampanj
En flerårig smutskastningskampanj mot sök- och räddningsaktioner, grundlösa offentliga anklagelser om brottslig verksamhet och stängning av säkra hamnar har förhindrat humanitära insatser och motverkat räddningsfartyg av alla slag från att genomföra räddningar på Medelhavet. Den EU-finansierade libyska kustbevakningen skickar allt fler flyktingar och migranter som stoppas på internationellt vatten tillbaka till godtyckliga förvar i Libyen, i strid med internationell rätt. Resultatet är att fler lider, säger Karline Kleijer, ansvarig för Läkare Utan Gränsers akutinsatser.

Vad gör Läkare Utan Gränser på Medelhavet?
Sedan 2015 har Läkare Utan Gränser haft fem olika sök- och räddningsfartyg på Medelhavet, och har totalt räddat och bistått över 80 000 personer. Insatserna har samordnats med sjöfartsmyndigheter och utförts i enlighet med nationella och internationella lagar. Aquarius ligger nu förtöjd i Marseille efter att ha fått sin flagg återkallad två gånger under två månader till följd av samordnat politiskt tryck.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in