Arbetet med att bekämpa granbarkborren utökas

Av på 23 januari, 2020
Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen

Arbetet med att bekämpa granbarkborrens rekordstora skador på skogen växlar upp rejält i södra och mellersta landet. Skogsstyrelsen knyter fler myndigheter, organisationer och skogsbolag till den kraftsamling som pågår och nu utökas. Gemensamma bekämpningsmetoder, utbildning av skogsägare och övervakning är några av de insatser som krävs.

Samverkansprojektet Stoppa borrarna startade redan i slutet av 2018, då den extremt torra sommaren orsakat en kraftig ökning av granbarkborre i södra Sverige. Under 2019 fortsatte angreppen att öka och spred sig även norrut till Svealand.

Samarbetet är igång

– Mycket har redan gjorts och nu lägger vi i ytterligare en växel för att minimera de stora problem och kostnader som granbarkborren orsakar för skogsägare och skogsbruk. Situationen kräver att vi samverkar på ännu bredare front för att begränsa spridningen, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.

Tillsammans ska nu ett 20-tal myndigheter, företag och organisationer i södra och mellersta Sverige sprida kunskap, utbilda skogsägare, effektivisera logistiken inom skogsbruket och bekämpa skadeinsekten som under förra året förstörde nästan 7 miljoner kubikmeter skog. Den 15 januari träffades representanter från de olika aktörerna till ett uppstartsmöte.

”Kräver samarbete”

– Det här är ett branschgemensamt problem och ska vi lyckas begränsa omfattningen av kommande angrepp måste vi samarbeta. Därför ser jag fram emot att vara en del av den här gemensamma satsningen, säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog.

Samverkansprojektet Stoppa borrarna kommer att pågå fram till och med 2022 och finansieras av de medel som regeringen tilldelat Skogsstyrelsen för bekämpning av skogsskador under kommande treårsperiod.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Skogsstyrelsen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in