Arbetet med ett fritidskort för barn och unga går vidare

By on 10 juli, 2024
Arkivbild

Fritidskortet regeringens stora reform för att främja barns och ungas deltagande i fritidsaktiviteter tar nu nästa steg.

I departementspromemorian Ett fritidskort för barn och unga – en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra (Ds 2024:16), som har utarbetats inom Socialdepartementet, lämnas förslag och bedömningar för införandet av ett fritidskort för barn och unga. Departementspromemorian har nu skickats ut på remiss.

— Fritidskortet är en ny och unik reform. Nu ger vi fler barn och unga tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och föreningsliv i gemenskap med andra. Plånboken ska inte avgöra barns möjlighet till en aktiv fritid, säger Jakob Forssmed.

Enligt förslaget ska fritidskort lämnas till barn och unga i åldrarna 8–16 år. Fritidskortet ska kunna användas för betalning av vissa avgifter för vissa ledarledda fritids­aktiviteter som tillhandahålls av en godkänd utförare. Kortet föreslås kunna användas till kommunal kulturskoleverksamhet, till vissa lokala idrottsföreningar, vissa utförare inom friluftslivet och vissa barn- och ungdomsorganisationer.

Vidare föreslås att fritidskortet lämnas årligen med olika belopp, dels ett allmänt fritidskort om 500 kronor per barn, dels ett särskilt fritidskort om 2 000 kronor per barn. Det särskilda fritidskortet föreslås lämnas till barn och unga i hushåll som fått preliminärt bostadsbidrag föregående år, för att särskilt främja deras förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter.

Av departementspromemorians förslag framgår bland annat att E-hälsomyndigheten kommer att ansvara för en digital tjänst för fritidskort och prövning av frågor om fritidskort, vilket bland annat omfattar att handlägga ansökningar om fritidskort och genomföra utbetalningar till godkända utförare av fritidsaktiviteter.

Därtill föreslås det att Försäkringskassan ska ansvara för ett register över vissa utförare av fritidsaktiviteter för barn. Syftet med registret är att samla godkända utförare som kan omfattas av fritidskort.

Författningsförslagen som krävs för fritidskortet föreslås träda i kraft under 2025.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login