Arbetet med Oslo-Stockholm har påbörjats

By on 23 februari, 2021

Nu bekräftar Norges infrastrukturminister Knut Arild Hareide att arbetet med att utreda förutsättningarna för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm har påbörjats. Ministern säger till tidningen Dagsavisen att Sverige och Norge har en gemensam överenskommelse och att en dialog upprättats mellan såväl departement som ansvariga myndigheter på båda sidor gränsen.

– Det här är ett avgörande besked. Äntligen sätter sig Sverige och Norge vid samma bord för att diskutera hur vi gemensamt ska få till en modern och snabb järnvägsförbindelse mellan våra två huvudstäder. Nu finns en unik möjlighet att få till Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

Den norska infrastrukturministern meddelade att det norska Jernbanedirektoratet inom kort kommer att skicka ett förslag på vad som initialt behöver utredas till departementet. Ett arbete som enligt ministern sker i nära samarbete med Trafikverket enligt uppdrag från de båda ländernas regeringar. I en inledningsfas vill ministern kartlägga marknadspotential, kapacitetsbehov, stråkval, samhällsnyttor och kostnader för projektet. Man vill även granska de studier som Oslo-Sthlm 2.55 tagit fram om projektet.

– Det är jättebra att regeringarna nu vill granska vårt arbete och våra kalkyler för projektet och vi ska bistå utredningen med all den kunskap vi jobbat fram. Jag är övertygad om att man landar i princip samma sak som vi gjort, nämligen att det finns otroligt starka argument för att skyndsamt få till en snabb och modern järnvägstrafik mellan Oslo och Stockholm, säger Jonas Karlsson.

Flyttar en miljon flygresor till marken och är lika lönsamt som Öresundsbron

Bolaget Oslo-Sthm 2.55, som ägs av större kommuner och regioner i stråket, har tagit fram en rad studier och rapporter som är viktiga underlag för en utredning om hur järnvägen kan förverkligas. Rapporterna visar att detta projekt kan finansieras genom brukaravgifter på samma sätt som Öresundsbron och skulle kunna stå klart 2035.

– Våra beräkningar visar att projektet inte bara är samhällsekonomiskt utan även kommersiellt lönsamt. Lika lönsamt som Öresundsbron. Därmed finns det många alternativa lösningar för att snabbare få till projektet och vi välkomnar att länderna nu ska börja titta på vilken lösning som är den bästa vägen framåt, avslutar Jonas Karlsson.

Idag tar en tågresa mellan huvudstäderna drygt fem timmar. Med förbättringar av befintliga spår och två nya länkar, en på den svenska och en på den norska sidan, vore det fullt möjligt att göra resa med tåg på under tre timmar. I praktiken snabbare än att flyga, om man räknar in resorna till och från flygplatserna. Idag dominerar flygresandet relationen med 1,4 miljoner årliga resenärer mellan Oslo och Stockholm. Endast 200 000 resenärer väljer att resa med tåg. Potentiellt skulle en snabbare järnvägsresa flytta över en miljon befintliga flygresenärer till tåget varje år.

– Det här är en av de större klimatsatsningarna som både Sverige och Norge kan få till inom rimlig tid. Vi ska inte behöva ta flyget när avståndet endast är 40 mil mellan huvudstäderna. Det måste finnas mer hållbara alternativ. Dessutom skulle förbindelsen stärka växtkraften i hela Mellansverige, säger Jonas Karlsson.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Oslo-Stockholm 2.55

You must be logged in to post a comment Login