Arbetet mot barnfattigdom handlar om barns välmående.

Av på 16 april, 2013

Den 20 februari 2013 presenterade kommissionen ett initiativ för att främja sociala investeringar för tillväxt och sammanhållning, det s.k. sociala investeringspaketet. Som en del i detta initiativ föreslås en rekommendation om att motverka ekonomisk och social utsatthet bland barn genom att främja….

• tillgång till tillräckliga resurser genom att stödja föräldrars deltagande på arbetsmarknaden och säkerställa en adekvat levnadsstandard genom en kombination av förmåner;

• tillgång till tjänster av god kvalitet till en rimlig kostnad genom investering i barnomsorg och förskola, utbildning och hälso- och sjukvård, trygg och ändamålsenlig boende- och levnadsstandard, stärka stödet till föräldrar och säkerställa att omhändertagna barn får växa upp i en miljö som tillgodoser deras behov;

• barns rätt till delaktighet såsom möjlighet att delta i lek, fritid, sport och kulturella aktiviteter, erkänna barns inflytande över sitt eget välbefinnande och skapa förutsättningar för barns delaktighet i beslut som rör deras liv.

Unicef, EAPN och Eurochild genomförde 10-11 april en tvådagars intensiv konferens i Dublin. Fokus var dels arbetet på EU-nivå och olika Europeiska nätverk och dels arbetet på nationell nivå. Deltagarna fick både lyssna på key note speakers och själva diskutera i workshops. I samband med konferensen släppte Unicef senaste rapporten om barns välmående, där det visar sig att Sverige hamnat på en elfteplats vad gäller utbildning.

Sveriges Makalösa Föräldrar representerades av generalsekreterare Sophia Lövgren, som också agerade som rapportör:

– Även om barnfattigdom som definition är ifrågasatt både som definition och företeelse av vissa kritiker i Sverige, så är det rätt tydligt att detta problem finns även bland svenska barn. Det handlar inte om svält och uttorkning, men det handlar definitivt om bl.a. hemlöshet, segregering och sämre möjligheter i skola. Och i långa loppet kan sådana förekomster ha förödande konsekvenser, och borde för svenska regeringen vara prioriterat att förebygga.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in