Arbetet mot rasism stärks

By on 4 juli, 2022
Arkivbild

Regeringen har beslutat om fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism för perioden 2022–2024. Åtgärdsprogrammen innehåller konkreta åtgärder med syftet att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi respektive rasism mot samer.

De är ett av Sveriges åtaganden från Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

– Vi får aldrig acceptera någon form av rasism. Det handlar om människovärde. Rasism separerar människor och bidrar till en farlig polarisering. Därför höjer vi ambitionsnivån för allas lika värde, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter. 

Åtgärdsprogrammen ska bidra till att synliggöra och motverka respektive form av rasism. Den kompletterar den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.  Åtgärdsprogrammen har tagits fram med utgångspunkt i dialoger med företrädare för det civila samhället, rapporter om förekomsten av rasism och hatbrott i Sverige och rekommendationer från regionala och internationella människorättsorgan.

– Rasism, diskriminering och hatbrott är skadligt både för de enskilda som utsätts och för samhället som helhet. Därför är arbetet mot rasism och diskriminering viktigt också för att bryta segregationen, säger Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering.

Inom ramen för åtgärdsprogrammen har regeringen bland annat beslutat om uppdrag för att motverka rasism inom hälso- och sjukvården, öka kunskapen om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress samt uppdrag för att fördjupa kunskapen om hatbrott mot samer. Barn och ungas utsatthet för rasism uppmärksammas särskilt bland annat genom uppdrag riktade till skolan.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Arbetsmarknadsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login