Arbetet på Trädgårdsgatan flyttar till Stortorget-Rudbecksgatan

By on 1 juni, 2017

Arbetet på Trädgårdsgatan flyttar till Stortorget-Rudbecksgatan, sträckan avstängd från 7 juni!

Ombyggnationen av Trädgårdsgatan går bra och på fredag 2 juni öppnas korsningen Trädgårdsgatan-Engelbrektsgatan åter för allmän trafik. Hamnbron och Alnängsgatan öppnas onsdag 7 juni. Arbetsområdet flyttas då till sträckan Stortorget-Rudbecksgatan. Endast ambulans och gående kommer att kunna passera genom arbetsområdet, övrig trafik hänvisas till andra gator.

Under 2016–2017 bygger vi om Trädgårdsgatan och Alnängsgatan. Målet är en grönskande stadsgata, med fordonstrafik i lägre hastighet och god framkomlighet för gång- och cykeltrafik.

Vårens arbeten börjar nu bli klara och vi öppnar upp korsningen Engelbrektsgatan-Trädgårdsgatan och hela vägen norrut för trafik. Arbetsområdet flyttar nu söder ut till sträckan Stortorget-Rudbecksgatan

Avstängning och omledning

Öppnas fredag 2 juni:
Korsningen Trädgårdsgatan-Engelbrektsgatan öppnas för trafik ca kl 13.00.
Trafiksignalen i korsningen kommer att vara i drift först vecka 24. Fram till dess gäller skyltningen med väjningsplikt från Engelbrektsgatan.

Öppnas onsdag 7 juni:
Hamnbron och Alnängsgatan öppnas för trafik vid lunchtid.
Alnängsgatan är då provisoriskt återställd efter VA-schakten så att gatan hinner ”sätta sig” innan den färdigställs.

Stängs onsdag 7 juni:
Trädgårdsgatan, sträckan Stortorget – Rudbecksgatan, stängs av för fordonstrafik vid lunchtid.
Endast ambulans och gående kommer att kunna passera genom arbetsområdet, övrig trafik hänvisas till andra gator. Arbetet beräknas pågå vecka 23-34.

Var ska jag köra istället?
Genomfartstrafiken hänvisas till Östra Bangatan eller via Skebäcksbron för att t ex ta sig till och från norrcity och Universitetssjukhuset.

Hur kommer jag till sjukhuset?
Söderifrån (t.ex. från Kumla eller Marieberg): Välj Södra infartsleden-Östra Bangatan-Södra Grev Rosengatan
Söder-/österifrån (t.ex. från Universitetet eller Odensbacken): Välj Universitetsallén-Skebäcksbron-CV-gatan

Hur kommer jag till min fastighet?
Som boende eller verksamhetsutövare längs Trädgårdsgatan kommer du att kunna nå din fastighet med bil österifrån via Manillagatan-Nygatan. Det är inte möjligt att köra in i arbetsområdet från Rudbecksgatan eller Oskarsparken.
Det kommer alltid att vara möjligt att nå fastigheterna till fots.

Hur kommer jag fram med min leverans?
Stortorget och Kv Hållstugan är tillgängligt för leveranser norrifrån via Alnängsgatan eller Engelbrektsgatan.
Nygatan väster om Trädgårdsgatan är tillgänglig via Kungsgatan.
Det är inte tillåtet att använda ambulans- eller bussfilen för leveranser eller transporter.

Kan jag parkera på Stortorget?
Stortorget är åtkomligt norrifrån via Alnängsgatan eller Engelbrektsgatan.

Hur ska ambulansen ta sig fram?
Ambulansen och räddningstjänsten kommer att kunna passera genom arbetsområdet söderut.

Läs mer om ombyggnationen av Trädgårdsgatan och Alnängsgatan på www.orebro.se/tradgardsgatan

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login