Arbetsbelastningen har ökat under pandemin

Av på 12 januari, 2021
"Situationen är speciell, och då måste vi också anpassa våra arbetsplatser och arbetsuppgifter", säger Lee Wermelin.

Arbetsbelastningen och stressen ligger på för höga nivåer bland medarbetare och chefer nu under pandemin, det visar en undersökning som Akavia genomfört bland sina medlemmar.

– Arbetsgivarna och de lokala facken behöver ta fram en strategi för hur arbetet ska fungera på bästa sätt, säger Lee Wermelin, ordförande på Akavia.

Akavia genomförde i våras en undersökning bland sina medlemmar för att se hur de påverkades på sina arbetsplatser av pandemin. Vid en uppföljande undersökning under hösten visade det sig att arbetsbelastning och stress ligger fortsatt på för höga nivåer. 37 procent uppger att arbetsbelastningen är för hög, 36 procent svarar detsamma rörande stressen.

– En av utmaningarna som pandemin har orsakat är att många arbetar med sina egna och med covid-19-relaterade uppgifter. Situationen är speciell, och då måste vi också anpassa våra arbetsplatser och arbetsuppgifter, säger Lee Wermelin.

Den höga arbetsbelastningen riskerar att förstärka den pressade situation som har funnits i arbetslivet under lång tid – och därmed spilla över i ohälsa och sjukskrivningar. Därför är det viktigt att intensifiera det lokala arbetsmiljöarbetet. Med tydligare och bättre dialog mellan arbetsgivare och medarbetare går det att gemensamt minska arbetsbördan, genom att identifiera problemen. För att skapa lägre nivåer av stress behövs det korta avstämningar med chefen och digitala möten med kollegorna.

– Hemarbete i sig är många positiva till, och att kunna jobba flexibelt är något som kommer växa. Men i denna speciella period behövs insatser från arbetsgivare. Genom att minska stress och arbetsbelastning kan vi få ökat välbefinnande och produktivitet, säger Lee Wermelin.

Fakta om höstens undersökning:

  • 36 procent uppger att stressen har ökat. För de medlemmar som arbetar med covidrelaterade arbetsuppgifter är siffran 55 procent.
  • 29 procent anser att välbefinnandet påverkas av Ccovid-19.
  • 37 procent medlemmar har fått högre arbetsbelastning sedan pandemin började. De medlemmar som arbetar med covidrelaterade arbetsuppgifter har arbetsbelastningen ökat med 74 procent.
  • I höstens undersökning svarade 2101 yrkesverksamma medlemmar, varav 1247 kvinnor och 854 män.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Akvavia

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in