Arbetsdomstolen ogillar barnmorskans krav att slippa utföra aborter

By on 12 april, 2017

En barnmorska kan inte vägra att utföra abortvård. Det är följden av domen i Arbetsdomstolen som offentliggjordes idag.

– Det är naturligtvis glädjande, men också väntat att domstolen skulle värna om abortvården, säger Kristina Ljungros.

Barnmorskan Ellinor Grimmark stämde Region Jönköpings län i maj 2014 för att hon nekats tjänst som barnmorska vid de tre sjukhusen i länet. Sjukhusen nekade Grimmark anställning då hon vägrade utföra abortvård, en arbetsuppgift som är central i barnmorskeyrket. Tingsrätten ansåg att det är både lämpligt och nödvändigt att en barnmorska ska kunna utföra aborter, och avslog Grimmarks begäran om skadestånd. Hovrätten valde att inte ta upp målet och det har istället behandlats i Arbetsdomstolen.

– Det är mycket viktigt att Arbetsdomstolen slår fast att abortvård ingår i barnmorskeyrket, säger Kristina Ljungros. Patientens vårdbehov och önskemål ska inte styras av att vårdpersonal vägrar att utföra vissa sysslor.

Samma juridiska ombud och intressen som stöttar Ellinor Grimmark såväl ekonomiskt som juridiskt har också hjälpt barnmorskan Linda Steen att stämma Sörmlands Landsting, men även i det målet har tingsrätten friat landstinget. Den domen har också överklagats till Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolens dom kan inte överklagas.

Tidigare har Grimmarks juridiska ombud sagt att de ska överklaga till Europadomstolen, men RFSU bedömer risken för att domstolen ska gå på Grimmarks linje som mycket liten. Det finns beslut från Europadomstolen som bildar praxis som är tillämpliga även i det här fallet. Till exempel fick Storbritannien rätt mot två kommunalanställda som vägrade genomföra terapi för ett samkönat par och hänvisade till sin religiösa tro.

Politik
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login