Arbetsgivare i Mellansverige tror på rekordmånga jobbtillfällen i höst

Av på 15 september, 2021
Arkivbild

Nu vänder det – Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, tror på en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft i höst.

Sysselsättningstrenden ligger på +18 procent för det fjärde kvartalet, den starkaste prognosen sedan pandemins start. Hotell- och restaurangbranschen ger en prognos på hela +53 procent, och landet som helhet har en prognos på +25 procent. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Arbetsgivare i mellersta Sverige förväntar sig skapa rekordmånga jobbtillfällen i höst, vilket inte minst är goda nyheter i skenet av den höga arbetslösheten. Samtidigt ser vi att man har oerhört svårt att hitta rätt kompetens. Nu behövs åtgärder för att kompetensutveckla arbetskraften så att återhämtningen snabbas på, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, ser ljust på framtiden och förväntar sig en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft inför det fjärde kvartalet 2021. Sysselsättningstrenden ligger på +18 procent, vilket innebär den starkaste prognosen sedan pandemins start.

Prognosen är 4 procentenheter starkare än föregående kvartal, då sysselsättningstrenden låg på +14 procent. Jämfört med motsvarande period förra året är prognosen 15 procentenheter starkare, då arbetsgivare i mellersta Sverige förväntade sig en knappt ökad efterfrågan på arbetskraft med en prognos på +3.

Rekordprognos för hotell- och restaurangbranschen

Samtliga branscher i Sverige lämnar positiva jobbprognoser, och främst är det arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen som tror på en riktig boom i jobbtillväxten. Sysselsättningstrenden ligger på hela +53 procent, vilket är goda nyheter för en av de branscher som drabbats hårdast under pandemin. För drygt ett år sedan, under tredje kvartalet 2020, var motsvarande siffra i stället -58 procent.

– Utmaningen för arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen är nu att få tag på personal med rätt kompetens och erfarenhet. En del av de som förlorade jobbet efter pandemin har nu gått vidare till andra yrken eller studier, vilket gör det svårt att möta det skriande behovet på arbetskraft, säger Mikael Jansson.

Hoppfulla prognoser från norr till söder

Arbetsgivare i samtliga regioner lämnar optimistiska jobbprognoser inför det fjärde kvartalet. Inte i någon region är sysselsättningstrenden svagare jämfört med föregående kvartals prognoser, vilket pekar på en fortsatt positiv trend för hela Sverige. Prognosen för landet ligger på +25 procent och mest optimistiska är arbetsgivarna i Stockholm-Uppsalaregionen med en sysselsättningsgrad på +28 procent, den starkaste jobbprognosen någonsin för regionen.

– Pandemin har påskyndat automatiseringen och digitaliseringen av arbetsmarknaden, vilket gör att de jobbtillfällen som skapas inte nödvändigtvis är samma som försvann. Så även om svenska arbetsgivare tror på ökad jobbtillväxt ser vi samtidigt ett stort gap mellan den kompetens som efterfrågas och den kompetens som finns att tillgå, säger Mikael Jansson.

Mätningen utfördes under pågående pandemi, den 1-31 juli, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens nyanställningsintentioner för mätningsperioden.

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2022 presenteras den 14 december 2021.

Svenska regioners jobbprognoser

  • Stockholm- och Uppsalaregionen, +28 procent
  • Skåne län, +27 procent
  • Västra Götaland, +24 procent
  • Östra Götaland, +21 procent
  • Norra Sverige, +19 procent

Om sysselsättningstrenden

Sysselsättningstrenden för Sverige under det fjärde kvartalet 2021 är +25 procent. Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2021 förväntar sig +34 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning,13 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan, 4 procent svarar vet ej och majoriteten (49 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +21 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +25 procent.

Sverige
Örebronyheter

Källa Manpower Group
Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 16 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med närmare 45 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Sverige har drygt 600 intervjuer genomförts.
Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under närmare 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.
Information om metodiken
Från och med Q2 2020 används en metodik för att göra resultaten mer jämförbara globalt. I stället för att undersöka tio olika branscher har vissa kategorier som utgör en liten andel av den nationella arbetskraften vägts samman. Tillverkningsindustrin, byggbranschen, parti- och detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen samt tjänstesektorn (finans-, fastighets- och uppdragssektorn) kvarstår i undersökningen. I sektorn ”Annan produktion” ingår gruvnäringen, de gröna näringarna (jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske) samt energisektorn. I sektorn ”Andra tjänster” ingår offentlig sektor samt transportsektorn.
Förändringar i hur data viktas mellan länder har också förändrats. Tidigare bearbetades och viktades data olika utifrån länders och regioners storlek, men från och med Q2 2020 använder samtliga undersökta regioner samma analysmodell. Detta innebär att siffrorna blir mer konsekventa och internationellt jämförbara.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in