Arbetsgivarna i Örebro län förväntar sig en dämpad arbetsmarknad.

Av på 12 mars, 2013

Oförändrad sysselsättning i mellersta Sverige under våren.

Arbetsgivarna i Mellansverige (Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Värmlands län) förväntar sig med sysselsättningstrenden 0 procent en dämpad arbetsmarknad under den kommande tremånadersperioden. Sysselsättningstrenden har minskat med hela 17 procentenheter jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Bland de undersökta branscherna fortsätter energisektorns starka arbetsmarknad och även finans-, fastighets- och konsultbranschen lämnar en stark prognos. Sämre går det för gruvindustrin och transportsektorn som förväntar sig negativa sysselsättningssiffror. Bland övriga regioner förväntas ett uppsving i Skåne medan betydligt svagare efterfrågan på arbetskraft rapporteras från både Stockholm-Uppsalaregionen och Västsverige.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Mellansverige är 0 procent, vilket är en minskning med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal och med 17 procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. Resultaten för Mellansverige kan ännu inte justeras får säsongsvariationer. Sysselsättningstrenden för landet som helhet är +4 procent (säsongsjusterat resultat).

– Undersökningen pekar på en stillastående vår på arbetsmarknaden i regionen, troligen som en följd av höstens varselvåg då företagen anpassade kostymen för en period framåt, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Energisektorn fortsatt stark och hotell- och restaurangbranschen repar sig

Med sysselsättningstrenden +15 procent har arbetsgivarna inom finans-, fastighets- och konsultbranschen inklusive försäkringsbranschen landets starkaste jobbplaner. Den näst starkaste branschprognosen, +12 procent, kommer från energisektorn som tycks vara relativt opåverkad av varsel och lågkonjunktur. Hotell- och restaurangbranschen ökar rejält efter en svacka i början av året, medan både gruvindustrin och transport- och kommunikationsbranschen har problem. Dessa båda branscher lämnar negativa jobbprognoser inför årets andra kvartal.

Uppgång i östra Götaland men försiktigt i Stockholm-Uppsala och Västsverige

Bland övriga regioner är det Skåne som lämnat den mest optimistiska prognosen, följd av östra Götaland. Arbetsgivarna i Stockholms och Uppsala län och Västsverige är betydligt mer försiktiga och lämnar bara svagt positiva prognoser. Norra Sverige rapporterar ordentligt optimistiska jobbplaner (ojusterade resultat) med +14 procent.

Fortsatt osäkerhet globalt

Utmaningarna i den globala ekonomin och en allmän osäkerhet fortsätter att bidra till lägre sysselsättningsprognoser under det andra kvartalet. Sannolikt kommer arbetsgivarna invänta en mer stabil global ekonomi innan arbetsmarknaderna återhämtar sig.

Arbetsgivare i 32 av de 42 undersökta länderna förväntar sig en ökad sysselsättning under det kommande kvartalet. Vid förra mättillfället rapporterade 29 av 42 länder en ökning. Sysselsättningstrenden är starkare i 21 länder på kvartalsbasis medan den minskar i 15 av länderna. Starkaste prognoserna globalt kommer från Brasilien, Taiwan, Turkiet, Indien och Panama medan de svagaste kommer från Italien, Spanien, Grekland och Nederländerna. Italien och Spanien rapporterar sina svagaste prognoser någonsin.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2013 förväntar sig åtta procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, två procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (89 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +6 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +4 procent.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in