Arbetskraftskostnaderna ökade i maj

Av på 1 augusti, 2013

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj beräknats till 112,3 för arbetare och 113,2 för tjänstemän. Sedan maj 2012 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,0 procent för arbetare och 2,5 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar
Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i maj 2013 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in