Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

By on 16 oktober, 2022
Arkivbild

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Örebro, sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Örebro län minskat. I september fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län med 2,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 20,4 procent.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under september månad rapporterade Örebro län en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 10 115 av 144 500 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (1 781 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,8 till 7,0 procent.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,3 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,0 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,3 procent), medan Södermanland har den högsta (9,1 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 3 902 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,4 procent i Örebro under september månad, motsvarande 5 859 av 28 721 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−913 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,3 till 20,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,4 procentenheter i Örebro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I september var 8,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 257 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 541 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit 18 månader i följd (ner från 11,3 procent i mars 2021 till 8,1 procent nu).

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten 0,2 procentenheter lägre i Örebro.

1 621 annonser om lediga jobb just nu
Den 12 oktober fanns det sammanlagt 1 621 arbetsplatsannonser i Örebro län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 750 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Örebro län
.
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster  
Lager- och terminalpersonal 56 217  
Telefonförsäljare m.fl. 48 154  
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 37 129  
Företagssäljare 70 128  
Personliga assistenter 77 120  
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 24 94  
Grundutbildade sjuksköterskor 69 85  
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 41 72  
Grundskollärare 43 67  
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 29 62  

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Örebro län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 7,0 % −1,0 %  6,6 % −0,9 % 
Bland utlandsfödda 20,4 % −2,5 %  16,2 % −2,3 % 
Bland ungdomar 8,1 % −2,3 %  8,3 % −1,5 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i september Förändring (12 mån)
Askersund 5,6 % +1,1 % 
Degerfors 8,0 % −1,0 % 
Hallsberg 6,0 % −1,5 % 
Hällefors 8,2 % −2,3 % 
Karlskoga 6,6 % −0,7 % 
Kumla 5,4 % −0,8 % 
Laxå 6,9 % ±0,0 % 
Lekeberg 3,9 % −0,7 % 
Lindesberg 6,6 % −1,1 % 
Ljusnarsberg 8,6 % ±0,0 % 
Nora 6,1 % −0,6 % 
Örebro 7,6 % −1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i september Förändring (12 mån)
Askersund 23,9 % +3,8 % 
Degerfors 26,4 % −1,0 % 
Hallsberg 17,0 % −4,0 % 
Hällefors 24,3 % −7,6 % 
Karlskoga 21,9 % −0,6 % 
Kumla 17,0 % −1,1 % 
Laxå 21,8 % −0,4 % 
Lekeberg 14,2 % −2,5 % 
Lindesberg 18,6 % −3,1 % 
Ljusnarsberg 18,5 % −1,7 % 
Nora 19,2 % −1,6 % 
Örebro 20,6 % −3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i september Förändring (12 mån)
Askersund 9,0 % +1,3 % 
Degerfors 10,5 % −5,7 % 
Hallsberg 8,7 % −2,7 % 
Hällefors 10,0 % −1,4 % 
Karlskoga 8,2 % −2,6 % 
Kumla 9,5 % −1,6 % 
Laxå 9,4 % −3,8 % 
Lekeberg 7,8 % −1,0 % 
Lindesberg 8,3 % −2,0 % 
Ljusnarsberg 15,4 % +4,4 % 
Nora 9,5 % −2,4 % 
Örebro 7,4 % −2,6 % 

Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Newsworthy använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet.
När man talar om ”förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när Newsworthy säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger man att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

You must be logged in to post a comment Login