Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

By on 14 augusti, 2022
Arkivbild

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 24:e månaden i följd i Lekeberg, sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Lekebergs kommun minskat. I juli fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Lekebergs kommun med 2,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 14,2 procent.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under juli månad rapporterade Lekebergs kommun en total arbetslöshet på 4,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 167 av 4 073 invånare i åldern 16 till 64 år i Lekebergs kommun var inskrivna som arbetssökande (20 färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Lekeberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Lekeberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lekeberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (4,1 procent i kommunen, jämfört med 7,1 procent i hela länet). Lekeberg har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Hällefors har den högsta (8,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,2 procent i Lekeberg under juli månad, motsvarande 49 av 345 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−8 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,3 till 14,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,1 procentenheter i Lekeberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Lekeberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,6 procentenheter). I juli var 8,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 25 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lekeberg sjunkit 16 månader i följd (ner från 9,7 procent i mars 2021 till 8,5 procent nu).

Medan Lekeberg har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,2 procentenheter högre i Lekeberg.

…………….

23 annonser om lediga jobb just nu

Den 11 augusti fanns det sammanlagt 23 arbetsplatsannonser i Lekebergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Lekebergs kommun
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster  
Förskollärare 4 6  
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 1 5  
Reklamutdelare och tidningsdistributörer 1 3  
Grundskollärare 2 3  
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. 1 2  
Speciallärare och specialpedagoger m.fl. 2 2  
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 1 2  
Vårdare, boendestödjare 1 2  
Kockar och kallskänkor 1 2  
Fritidspedagoger 1 2  

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 11 augusti av utannonserade jobb där Lekebergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
  Lekeberg   Örebro län   Hela landet  
Hela arbetskraften 4,1 % −0,5 %  7,1 % −1,3 %  6,7 % −1,2 % 
Bland utlandsfödda 14,2 % −2,7 %  20,7 % −3,2 %  16,4 % −2,6 % 
Bland ungdomar 8,5 % −0,6 %  8,3 % −3,2 %  8,3 % −2,2 % 

….

Total arbetslöshet i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i juli Förändring (12 mån)
Askersund 4,1 % −0,6 % 
Degerfors 8,0 % −1,3 % 
Hallsberg 6,1 % −2,2 % 
Hällefors 8,9 % −2,3 % 
Karlskoga 7,1 % −0,9 % 
Kumla 5,3 % −1,3 % 
Laxå 7,4 % +0,4 % 
Lekeberg 4,1 % −0,5 % 
Lindesberg 6,8 % −1,1 % 
Ljusnarsberg 8,0 % −0,8 % 
Nora 6,1 % −1,3 % 
Örebro 7,8 % −1,4 % 

….

Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i juli Förändring (12 mån)
Askersund 16,3 % −4,7 % 
Degerfors 26,5 % −1,4 % 
Hallsberg 17,0 % −6,0 % 
Hällefors 26,7 % −8,3 % 
Karlskoga 22,8 % −1,6 % 
Kumla 16,5 % −2,5 % 
Laxå 22,4 % −1,1 % 
Lekeberg 14,2 % −2,7 % 
Lindesberg 19,0 % −3,6 % 
Ljusnarsberg 20,4 % −2,5 % 
Nora 18,2 % −4,4 % 
Örebro 21,2 % −3,0 % 

….

Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i juli Förändring (12 mån)
Askersund 5,7 % −2,2 % 
Degerfors 11,6 % −4,6 % 
Hallsberg 8,9 % −5,3 % 
Hällefors 11,5 % −2,3 % 
Karlskoga 8,5 % −3,4 % 
Kumla 9,0 % −2,8 % 
Laxå 9,4 % −3,8 % 
Lekeberg 8,5 % −0,6 % 
Lindesberg 8,5 % −3,4 % 
Ljusnarsberg 15,4 % +7,1 % 
Nora 9,5 % −3,3 % 
Örebro 7,8 % −3,3 % 

Lekeberg
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.
När vi talar om ”förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

You must be logged in to post a comment Login