Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd

By on 21 januari, 2023
Arkivbild

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Örebro län minskat, i december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Örebro län en total arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 10 265 av 144 577 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (1 180 färre än i december i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,8 till 7,1 procent.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Norrbotten, Västernorrland och Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,0 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,1 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,1 procent), medan Södermanland har den högsta (9,0 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 4 337 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,4 procent i Örebro under december månad, motsvarande 5 882 av 28 833 personer. Det är 1,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−525 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 22:a månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,3 till 20,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,3 procentenheter i Örebro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,0 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarnahar den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,2 procentenheter). I december var 7,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 186 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 333 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit 21 månader i följd (ner från 11,3 procent i mars 2021 till 7,7 procent nu).

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten 0,4 procentenheter lägre i Örebro.

1 440 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 1 440 arbetsplatsannonser i Örebro län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 440 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Örebro län
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster  
Personliga assistenter 61 135  
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 35 115 *
Kundtjänstpersonal 26 78  
Företagssäljare 46 71  
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 27 64  
Grundutbildade sjuksköterskor 54 62  
Vårdare, boendestödjare 23 62 *
Kockar och kallskänkor 23 58  
Lager- och terminalpersonal 23 56  
Telefonförsäljare m.fl. 32 55  

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Örebro län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 7,1 % −0,6 %  6,6 % −0,6 % 
Bland utlandsfödda 20,4 % −1,6 %  16,6 % −1,2 % 
Bland ungdomar 7,7 % −1,2 %  8,1 % −0,6 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i december Förändring (12 mån)
Askersund 5,1 % +0,5 % 
Degerfors 8,1 % −0,6 % 
Hallsberg 6,4 % −0,6 % 
Hällefors 8,3 % −3,0 % 
Karlskoga 6,3 % −0,7 % 
Kumla 5,5 % −0,5 % 
Laxå 7,1 % ±0,0 % 
Lekeberg 4,0 % −0,8 % 
Lindesberg 6,7 % −1,1 % 
Ljusnarsberg 8,9 % −0,2 % 
Nora 6,6 % ±0,0 % 
Örebro 7,7 % −0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i december Förändring (12 mån)
Askersund 20,0 % +1,3 % 
Degerfors 26,4 % −0,2 % 
Hallsberg 18,3 % −1,0 % 
Hällefors 24,5 % −8,7 % 
Karlskoga 20,9 % −1,5 % 
Kumla 15,9 % −1,4 % 
Laxå 20,5 % −1,0 % 
Lekeberg 13,7 % −4,2 % 
Lindesberg 19,0 % −3,4 % 
Ljusnarsberg 20,4 % +0,9 % 
Nora 20,0 % +0,9 % 
Örebro 20,9 % −1,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i december Förändring (12 mån)
Askersund 8,1 % +0,4 % 
Degerfors 10,5 % −4,1 % 
Hallsberg 8,7 % −1,2 % 
Hällefors 10,0 % −2,2 % 
Karlskoga 7,1 % −1,7 % 
Kumla 8,6 % −0,7 % 
Laxå 7,9 % −2,9 % 
Lekeberg 8,5 % +1,1 % 
Lindesberg 7,5 % −2,5 % 
Ljusnarsberg 15,4 % −0,4 % 
Nora 9,7 % −0,4 % 
Örebro 7,1 % −1,1 % 

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Newsworthy använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet.
När man talar om ”förändring” i arbetslöshet menar man förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när man säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger man att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

You must be logged in to post a comment Login