Arbetslösheten sjunker i elva av tolv kommuner i Örebro

Av på 11 augusti, 2021
Arkivbild

En stor andel av kommunerna i Örebro såg under juli månad en minskande arbetslöshet, även i länet som helhet minskar arbetslösheten .

Under juli månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 8,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 12 638 av 150 452 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (2 030 färre än i juli i fjol).

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Jämtland där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (8,4 procent i länet, jämfört med 7,9 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (5,2 procent), medan Södermanland har den högsta (10,4 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 4 814 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,9 procent i Örebro under juli månad, motsvarande 7 143 av 29 887 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−754 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,5 procentenheter i Örebro. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I juli var 11,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 2 010 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 561 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örebro högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 1,0 procentenheter.

1 055 annonser om lediga jobb just nu

Den 11 augusti fanns det sammanlagt 1 055 arbetsplatsannonser i Örebro län i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 1 700 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

YRKENSGRUPPER MED FLEST ANNONSERADE JOBB I ÖREBRO LÄN
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster  
Företagssäljare 53 92  
Personliga assistenter 53 85  
Grundutbildade sjuksköterskor 63 85  
Telefonförsäljare m.fl. 35 74  
Kundtjänstpersonal 22 74  
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 20 65  
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 12 56  
Lager- och terminalpersonal 18 47 *
Kockar och kallskänkor 24 39  
Grundskollärare 16 38  

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 11 augusti av utannonserade jobb där Örebro län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

SAMMANFATTNING: SÅ HÖG VAR ARBETSLÖSHETEN I JULI
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 8,4 % −1,3 %  7,9 % −1,3 % 
Bland utlandsfödda 23,9 % −3,2 %  19,0 % −2,6 % 
Bland ungdomar 11,5 % −2,7 %  10,5 % −2,9 % 
TOTAL ARBETSLÖSHET I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i juli Förändring (12 mån)
Askersund 4,7 % −0,9 % 
Degerfors 9,3 % +0,2 % 
Hallsberg 8,3 % −1,3 % 
Hällefors 11,2 % −2,3 % 
Karlskoga 8,0 % −1,1 % 
Kumla 6,6 % −0,7 % 
Laxå 7,0 % −1,7 % 
Lekeberg 4,6 % −0,9 % 
Lindesberg 7,9 % −2,2 % 
Ljusnarsberg 8,8 % −3,6 % 
Nora 7,4 % −1,9 % 
Örebro 9,2 % −1,3 % 
ARBETSLÖSHET BLAND UTLANDSFÖDDA I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i juli Förändring (12 mån)
Askersund 21,0 % −5,3 % 
Degerfors 27,9 % −0,4 % 
Hallsberg 23,0 % −3,7 % 
Hällefors 35,0 % −3,0 % 
Karlskoga 24,4 % −3,1 % 
Kumla 19,0 % −2,5 % 
Laxå 23,5 % −5,0 % 
Lekeberg 16,9 % −6,4 % 
Lindesberg 22,6 % −5,1 % 
Ljusnarsberg 22,9 % −6,8 % 
Nora 22,6 % −7,9 % 
Örebro 24,2 % −2,7 % 
ARBETSLÖSHET BLAND 18–24-ÅRINGAR I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i juli Förändring (12 mån)
Askersund 7,9 % −0,8 % 
Degerfors 16,2 % −0,1 % 
Hallsberg 14,2 % +0,1 % 
Hällefors 13,8 % −2,0 % 
Karlskoga 11,9 % −2,3 % 
Kumla 11,8 % −1,7 % 
Laxå 13,2 % 0,0 % 
Lekeberg 9,1 % −4,3 % 
Lindesberg 11,9 % −4,9 % 
Ljusnarsberg 8,3 % −10,5 % 
Nora 12,8 % −2,7 % 
Örebro 11,1 % −2,9 % 

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.
När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in